Pohja- ja hulevedet

Pohjavesialueesta kertova kyltti.

Pohjaveden suojelu

Pohjavesi on tärkeimpiä luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita, ja puhdas vesi on arvokas luonnonvara. Vantaan alueella pohjaveden suojelusuunnitelmat on laadittu Lentoaseman ja Fazerilan pohjavesialueille. Ympäristökeskus huolehtii näiden alueiden vedenlaadun säännöllisestä tarkkailusta.

Hulevesien hallinta

Vantaa on nopeasti kasvava kaupunki. Rakentaminen lisää vettä läpäisemättömän pinnan määrää, joka vaikuttaa veden luonnolliseen kiertokulkuun. Vantaan kaupungilla on hulevesiohjelma, jossa on tietoa kaupungin asukkaille hulevesistä ja niiden hallinnasta. Hulevesien hyvä hallinta vähentää esimerkiksi kaupunkitulvien määrää ja maahan imeytyessään hulevedet kasvattavat pohjavesivarantoa.