Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatustyö Vantaalla muodostaa jatkumon päiväkodeista kouluihin, oppilaitoksiin ja nuorisopalveluihin. Ympäristökasvatus jatkuu työpaikoilta vanhuspalveluihin saakka. Päiväkodeissa ja kouluissa ympäristöaiheita käsitellään monipuolisesti eri oppiaineiden, opinsisältöjen ja arjen toiminnan yhteydessä. Työpaikoilla ympäristökasvatus näkyy ympäristövastuullisina tekoina ekotukitoiminnan kautta.

Päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia ja työpaikkoja kannustetaan ympäristövastuulliseen toimintaan kannuste kampanjoiden kuten EkoTeko-kilpailujen ja sähkönsäästöhankkeiden avulla. Yksiköt voivat myös toteuttaa Vihreä lippu -ohjelmaa, OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia, Ekokompassia tai muita soveltuvia ympäristöjärjestelmiä.

Vantaan luontokoulun toiminta tukee lasten ja nuorten ympäristökasvatustyötä. Vantaan luontokoulu tarjoaa kummiluokkatoimintaa ja luontokoulupäiviä Vantaalaisille kouluille ja päiväkodeille sekä eriteemaisia kursseja kasvattajille. Luontokoulu on ensimmäinen suomenkielinen luontokoulu Suomessa. Vantaan luontokoulua ylläpitää Suomen luonnonsuojeluliitto Vantaan kaupungin tukemana.

Vantaan ympäristökeskuksessa on työskennellyt jo vuodesta 2017 alkaen lähiluonto-oppaita, jotka järjestävät teemavuosien mukaisia luontoretkiä päiväkoti- ja koululaisryhmille. Retket järjestetään aina koulujen ja päiväkotien lähiympäristössä, joten näin oma lähiluonto ja sen eliöstö tulee tutuksi. Retket sijoittuvat keväälle ja alkusyksyyn ja niihin ilmoittautumisesta tiedotetaan koulujen ja päiväkotien ekotukihenkilöille, rehtoreille ja johtajille.

Kalevauva.fi valitsee Ekoteko-kilpailun voittajan

Kalevauva.fi valitsee Ekoteko-kilpailun voittajan