Ympäristön tila ja suojelu

Ilmastotyö Vantaalla

Vantaan kaupungissa tehdään aktiivista ilmastotyötä, ja kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Lisäksi kaupunki on sitoutunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin ilmasto-ohjelmiinon mukana esimerkiksi kuutoskaupunkien kaupunginjohtajien ilmastoverkostossa. Rakentamisen energiatehokkuuden parantaminen, kaupunkirakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, joukkoliikenteen parantaminen sekä kestävien hankintojen tekeminen ovat keskeisimpiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillinnässä Vantaalla.

Vantaan Ilmastokatu

Tikkurilan keskustan kävelykatu Tikkuraitti oli Vantaan pilottikohde Ilmastokatu-hankkeessa, jossa haettiin ratkaisuja ja toimintamalleja ilmastollisesti kestävälle kaupungille. Hankkeen materiaalit löytyvät osoitteesta ilmastokatu.fi.

Luonnon ja ympäristön tilan seuranta

Vantaan luonnon monipuolisuus näkyy lajien sekä elinympäristöjen runsautena ja tarjoaa asukkaille monenlaisia mahdollisuuksia luontoon tutustumiseen. Pitkä asutushistoria ja maataloudelle suotuisat olosuhteet ovat luoneet kulttuuriympäristöjä. Ihmisen vaikutus näkyy myös haitallisten vieraslajien leviämisenä luonnossa.

Vantaan kaupunki tekee määrätietoisesti työtä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hyväksi. Ympäristön tilaa seurataan monipuolisesti kaupungin omana työnä sekä yhteistyössä naapurikaupunkien sekä eri oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. Muun muassa ympäristökeskus tarjoaa monipuolisesti harjoittelupaikkoja ja lopputyön aiheita ympäristöalan opiskelijoille.

Ajankohtaista

Twitter