Vantaan lukiot ja Varia tekevät yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Artikkeli

Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa tehdään aktiivista korkeakouluyhteistyötä. Lukioiden uusin yhteistyökumppani on Haaga-Helia, mutta yhteistyötä tehdään myös muiden ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin avoimen yliopiston kanssa. Opiskelija hyötyy korkeakouluopinnoista monella tavalla: esimerkiksi tuleva uravalinta voi vahvistua.

Varian opiskelijat seisovat rakennustelineillä työmaalla.

Ammattikoulun ohella suoritetut korkeakouluopinnot avasivat Tomille ja Juholle väylän Metropoliassa suoritettaviin jatko-opintoihin. Kuvaaja: Marianna Simo

Yhä useammalla toisen asteen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja. Lukiolaki uudistui syksyllä 2019 ja yksi sen tavoitteista oli sujuvoittaa siirtymiä korkeakouluihin sekä tutustuttaa nuoria työelämään uravalintojen helpottamiseksi. Lukion tai ammattikoulun ohella suoritettavat korkeakouluopinnot eivät ainoastaan helpota tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämistä, vaan niiden avulla opiskelija voi myös syventää tietyn alan osaamistaan jo toisella asteella. Lisäksi korkeakoulujen tarjoamat opintojaksot antavat opiskelijalle valmiuksia mahdollisia tulevia korkeakouluopintoja varten.

Toisen asteen opiskelijoille suunnatut korkeakouluopinnot ovat maksuttomia. Opinnot on myös mahdollista hyödyntää myöhemmin osana korkeakoulututkintoa. Vantaan lukioissa korkeakouluyhteistyötä toteutetaan monin tavoin: erilaisten vierailujen ja kurkistusten muodossa, kokonaisia korkeakoulujen opintojaksoja suorittamalla sekä avoimilla MOOC-verkkokursseilla (Massive Open Online Course) opiskelemalla. Tarkista ajantasainen opintotarjonta korkeakoulujen omilta verkkosivuilta. 

- Lukiolaisten valittavana on pääasiallisesti muutoinkin tarjonnassa olevia opintojaksoja, mutta myös joitakin lukiolaisille räätälöityjä kursseja. Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, mikä helpottaa lukiolaisten osallistumista, kertoo Haaga-Helian jatkuvan oppimisen kehityspäällikkö Riitta Yli-Tainio.  

Koodaamista, sähkö- ja automaatiotekniikkaa 

Sotungin lukion toisen vuoden opiskelija Jaakko suoritti syksyllä 2021 Helsingin avoimessa yliopistossa 5 opintopisteen laajuisen Ohjelmoinnin perusteet -kurssin. Jaakko koki opintojen suorittamisen melko vaivattomaksi ja hyvin hallittavaksi. Opinnot erosivat lukio-opinnoista siten, että tehtävien suorittamiseen ei oltu määritelty mitään tarkkaa kellonaikaa. Hän sai suorittaa tehtäviä omaan tahtiin, mutta niitä piti olla tehtynä riittävä määrä ennen tenttiä, jotta sai oikeuden osallistua siihen. Jaakko on ennenkin pitänyt koodarin uraa mahdollisena. Suoritettu kurssi antoikin hieman esimakua koodaamisesta ja vahvisti tulevaa uravalintaa.

Tomi ja Juho valmistuivat alkuvuodesta sähkö- ja automaatioasentajiksi ammattiopisto Variasta. Kaksikolla on jo paketissa myös Metropolia ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja. 1,5 vuotta kestäneet väyläopinnot avasivat Tomille ja Juholle kirjaimellisesti väylän sähkö- ja automaatiotekniikan jatko-opintoihin Metropoliassa. 

– Me jatketaan siellä heti armeijan jälkeen, Tomi kertoo. 

Sähkö- ja automaatioalan lisäksi ammattikorkeakouluopintoja suoritetaan Variassa muun muassa media-alalla. Tomi kertoo, että haastavampien opintojen tekeminen yhtä aikaa perusopintojen kanssa ei ole ihan läpihuutojuttu, mutta opintoihin saa omilta opettajilta hyvin tukea. 

– Opettajat ajoi meidät tosi hyvin sisään systeemiin ja järjesti tarvittaessa preppauskursseja. Me pystyttiin tekemään niin hyvät arvosanat, että niillä olis päässyt suoraan sisään Metropoliaan, Tomi sanoo. 

Tsemppiä opintoihin satoi myös työharjoittelupaikkojen kokeneilta konkareilta. 

– Raksalla ukot harmittelivat, kun eivät olleet tehneet aikanaan samaa, kertoo Juho. 

Kaksikko kannustaa ammattiin opiskelevia nuoria tarttumaan rohkeasti ammattikorkeakoulun tarjoamiin opintoihin. 

– Aivotkin pysyy virkeämpänä, kun on vähän enemmän haastetta, Tomi pohtii. 

– Suosittelen, että kaikki lähtis yrittämään, jos on yhtään motivaatiota opiskeluun, Juho kannustaa.