Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltävinä Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022-2025 ja yleiskaava 2020

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä 28.11.2022 pidettävässä kokouksessaan kasvu- ja elinvoimaohjelma (asia 7). Asiasta käytäneen pitkä keskustelu. Kasvussa ja elinvoimassa on kyse kokonaisvaltaisesta ja pitkäjänteisestä työstä. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaupunki säilyy ja kehittyy paikkana, jossa ihmiset haluavat asua ja elää sekä yritykset toimia ja kehittyä. Vantaa kasvaa kovaa vauhtia sekä asukasmäärän että työpaikkojen osalta. Tämä on hyvä perusta elinvoimaiselle kaupungille. 

Vantaa pyrkii tukemaan kasvua ja elinvoimaa lisäämällä jatkuvaa oppimista ja ennakoivaa osaamista, houkuttelevia työpaikkoja ja osallistavaa työtä sekä monipuolista vetovoimaa ja viihtyvyyttä. 

Toisena suurena esillä olevana kokonaisuutena on yleiskaava 2020 (asia 8). Asia on tärkeä, sillä yleiskaava ohjaa Vantaan kestävää kasvua. Tulevaisuudessakin Vantaa on vehreä ja monimuotoinen kaupunki, koska yleiskaavan määrittämistä alueista vain noin puolet on rakennettua ja rakennetustakin alueesta noin puolet pientaloalueita.   

Vantaan uusi yleiskaava 2020 on tarkoitus kuuluttaa osittain voimaan tammikuussa 2023. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan jo viime vuonna, mutta päätöksestä jätettiin 16 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ratkaisi valitukset viime kesänä ja hylkäsi niistä suurimman osan. Vain kahta pientä aluetta ja osaa kaupan alueiden määräyksistä koskevat valitukset hyväksyttiin.  

Hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu viisi valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Merkittävää osaa yleiskaavakartasta koskee Uudenmaan ELY-keskuksen jatkovalitus, joka kohdentuu sekä asemakaavoittamattomien pientalo- ja kyläalueiden että kaikkien luonnonsuojelualueiden määräyksiin. Valtaosa näistä alueista on määritelty samoin myös voimassa olevassa yleiskaavassa 2007, mutta uusi yleiskaava sisältää useita täydennyksiä luonnonsuojelualueiden verkostoon. ELYn lisäksi valituksen ovat jättäneet Suomen luonnonsuojeluliitto sekä kolme maanomistajaa. 

Kokouksen asialistalla on myös 

  • Håkansbölen kartanon tulevaisuus (asia 17) sekä  

  • merkittäviä sopimuksia ja asemakaavamuutoksia liittyen esimerkiksi Kivistön tapahtuma-areenaan (asia 22), Länsimäen kaavarunkoon (asia 23), Myyrmannin laajennukseen (asia 21) ja Kivistön Colosseumiin (asiat 26-30) . 

 

Tutustu kokouksen esityslistaan 

Avainsanat

HallintoPäätökset