Kaupunginhallituksen kokouksessa Vantaan palveluverkkosuunnitelma ja Elmon uimahallin kustannukset

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus kokouksessaan 10.10.2022 päätti esittää hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2022–2031 sekä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n omistajapoliittisten linjausten päivityksen. Kaupunginhallitus hyväksyi Henkilöstön saatavuuden toimenpideohjelman. Kokouksessa tarkastettiin myös Elmon uimahallin tavoitehinta.

Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Yleiskaavan 2020. Sen tavoitteiden toteuttamista ohjataan muun muassa maankäytön suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointiin liittyvillä strategisilla linjauksilla ja asemakaavoituksen työohjelmalla. Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma toteuttaa omalta osaltaan Vantaan yleiskaavaan tavoitteita ja se on laadittu valtuustokauden Kaupunkistrategian linjausten ja tavoitteiden pohjalta yhteistyössä toimialojen kanssa vuosille 2022–2031.

Palveluverkkosuunnitelmassa käsitellään kaupungin asukkaille tarjoamia palveluja ja niiden palveluverkkoa. Tavoitteena on palvelutarpeiden mukaisen taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan sekä monikäyttöisen palveluverkon kehittäminen, mikä vastaa myös kaupungin väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisääntymiseen.

Kaupunginhallitus päätti esittää Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2022–2031 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Henkilöstön saatavuuden toimenpideohjelma

Kaupungin vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä linjattiin, että kaupungille tulee tehdä Henkilöstön saatavuuden toimenpideohjelma, joka tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt sekä kunnilla että yksityisellä sektorilla viime vuosien aikana ja ennusteiden mukaan tilanne tulee vaikeutumaan. Vantaan kaupungilla on tehty laaja-alaisesti työtä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi erityisesti ns. pula-aloilla ja nyt hyväksytyllä laaja-alaisella ohjelmalla on tavoitteena ennen kaikkea kehittää henkilöstön pitovoimaa.

Vantin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa.

Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja sen tehtävänä on toimia kaupungin oman palvelutuotannon tukena sekä tuottaa itsenäisesti palveluja kaupunkilaisille. Yhtiö tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita. Kaupungin ostot Vantista ovat vuosittain huomattavan suuria ja kaupunki on käytännössä yhtiön ainoa asiakas.

Päivitetyissä linjauksissa kuvataan yhteisön toiminnan tarkoitus, kaupungin omistajuuden perusteet kaupungin ja yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. 

Elmon uimahallin tavoitehintaa korotettiin

Elmon uimahallin toteuttaminen sisältyy voimassa olevan Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmaan. Uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilupuistoon puiston kaupunkikuvallisesti keskeisimmälle paikalle.

Elmon uimahallin tavoitehintaa esitettiin korotettavaksi. Suunnitelmien tarkentumisesta, rakennuskustannustason noususta ja markkinatilanteesta johtuen viitesuunnitelman pohjalta laskettu 36 miljoonan euron tavoitehinta esitettiin tarkistettavaksi 44,34 miljoonaan euroon.

Lämmön kausivarastointi Vantaan Energian kanssa

Kokouksessa päätettiin Vantaan Energia Oy:n kanssa sopimus lämmön kausivaraston toteuttamisesta Kuninkaalaan Kehä III:n alapuolelle. Sopimus mahdollistaa valmistelevien töiden aloittamisen kausivaraston rakentamiseksi. Lisäksi sovittiin maanalaisen tilan vuokraamisesta Vantaan Energialle 50 vuodeksi.

Avainsanat

Hallinto