Kaupunginhallitus keskusteli kaavoituksesta

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.1. muun muassa Vantaan kaavoitusohjelmaa sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimusta.

Vantaa mukaan valtion ja pääkaupunkiseudun väliseen kehittämissopimukseen

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Kaupungit toimivat alustana osaamiselle sekä innovaatio- ja yritystoiminnalle.

Vantaa muodostaa Helsingin ja Espoon kanssa yhteisen pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen, jonka painopistealueet 2021–2027 ovat: älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut, hyvinvointi ja terveysteknologia, uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut sekä uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen.

Järjestelmää rahoitetaan EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella. Pääkaupunkiseudun rahoituksen määrää ei ole erikseen päätetty. Rahoituksessa sovelletaan ohjeellista jakosuhdetta, jossa paikallinen omarahoitusosuus (kaupungit ja muu julkinen rahoitus) on 40 prosenttia ja EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksen osuus 60 prosenttia.

Kaavoitusohjelma keskustellen tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Vantaan kaavoitusohjelman, jonka painopisteitä ovat ratikan kaavoitus, keskustojen kehittäminen sekä monipuolinen asunto- ja työpaikka-alueiden kaavoitus. Tavoitteena on muun muassa kaupungin maaomaisuuden 50 prosentin osuus uudiskaavoituksessa ja 240 000 kerrosneliötä uutta asuntokerrosalaa.

Kaavoitusta koskevia sitovia tavoitteita ovat:

  •  kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
  •  Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030
  •  kestävät liikkumismuodot kasvavat
  •  Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee
  •  vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy
  •  MAL-tavoitteet toteutuvat
  •  valmistuvien pientalojen määrä.

Työn alla vuonna 2021 ovat muun muassa Tikkurilan kaavarungon päivitys, Kivistön keskustan kaavarunko, Vantaan ratikkaan liittyvät Kuussillan ja Länsimäen kaavarungot sekä Aviapolis Coren ja Hakunilan keskustan laajennuksen kaavaluonnokset. Keskustojen kehittäminen näkyy asemakaavoituksessa vahvana teemana koko kaupungin alueella.

Tärkeitä hankkeita ovat muun muassa Jokiniemen kampus, Myyrmäen asemakorttelit ja Kivistön asemakorttelit. Asuntokaavoitus jakautuu melko tasaisesti kaupungin alueelle painottuen keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Uutta työpaikkakerrosalaa on ennusteen mukaan valmistumassa yli 100 000 k-m2, josta pääosa sijoittuu Aviapoliksen alueelle. Ohjelmassa on merkittäviä työpaikkahankkeita myös Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Vehkalassa.

Kaupunginhallitus jätti asiaan yksimielisen pöytäkirjalausuman.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Hakunila, Saagatie missä julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Rivi- ja kerrostaloihin tulee kodit noin 170 uudelle asukkaalle.

Hämeenkylä, Pähkinänsärkijän kaavalla mahdollistetaan Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liikerakennuksen purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi kaupunkikortteliksi. Sinne tulee 6–8-kerroksisia asuinkerrostaloja, eli noin 350 asuntoa sekä liiketilaa ja viisikerroksinen pysäköintitalo.

Petikko, Tiilenlyöjänkuja 1: LSMamaka Oy hakee teollisuus- ja varastotontille liike- ja toimistotiloja 1000 k-m², kun voimassa oleva asemakaava sallii niitä 504 k-m².

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan osoitteessa tweb.vantaa.fi.