Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaakapuiston kaavan

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vaakapuiston kaavan. Vaakapuistot muutetaan pääosin asuinpientalojen korttelialueiksi. Rakennukset suojaavat eteläpuolisia pihoja ja omakotitontteja Rajatorpantien tiemelulta. Liito-oravien ydinalue kaavoitetaan suojaviheralueeksi itäisessä Vaakapuistossa.

Valtuusto hyväksyi myös muutokset uuteen hallintosääntöön. Hallintosääntöä uudistetaan muun muassa organisaatiomuutosten ja lainmuutosten vuoksi, ja sen on määrä astua voimaan 1.9.2023.

Kokouksessa vastattiin useisiin valtuustoaloitteisiin:

 • Vantaalla huumetyöhön etunoja 
 • Vantaalaisen vuoden esteettömyysteon valitseminen 
 • Muuttokysely Vantaalle muuttaville ja Vantaalta pois muuttaville
 • Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen 
 • Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen
 • Helsingin mallin käyttöönotto sähköpotkulautojen käytössä
 • Martinlaaksoon asukkaiden hallinnoima asukastila
 • Asukastilojen tarvekartoituksen toteuttaminen
 • Vantaa-infojen aukiolojen pidentäminen
 • Vantaalle Turun mallin kaltainen asukasbudjetointi 2,8 miljoonan kokonaisbudjetilla
 • Dialogilla uutta virtaa asukasosallisuuteen

Avainsanat

HallintoValtuustotPäätökset