Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen

Tiedote

Asiasanat

KaupunginvaltuustoDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseen 30. tammikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin asemakaavan muutos asuinkerrostalojen korttelialueeksi Viertolassa sekä rakentamattoman teollisuustontin osto Hakkilassa alueen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.  

Vantaan kaupunki ostaa Kiinteistö Oy Sandkililta noin 5,4 hehtaarin suuruisen rakentamattoman teollisuustontin Hakkilasta. Kauppahinta on 4 541 208 euroa. Alueen käyttötarkoitus on suunniteltu muuttuvan nykyisestä teollisesta toiminnasta asumiseen. Laaja kaupungin maanomistus varmistaa alueen kokonaisvaltaista ja tarkoituksenmukaista jatkosuunnittelua.

Viertolassa Tikkurilantien varrella teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Purettavan kolmekerroksisen rakennuksen tilalle rakennettavat kerrostalot ovat Tikkurilantien varressa korkeimmillaan kahdeksan kerrosta ja madaltuvat joen suuntaan nelikerroksisiksi. Tikkurilantien katutasoon tulee liiketilaa. Pysäköinti sijoittuu osittain kansipihan alle. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 7 162:sta 10 424 kerrosneliömetriin.

Valtuusto keskusteli myös useista valtuutettujen aloitteista koskien kaupungin kestävää taloutta, hoiva- ja asumisyksiköiden potilaiden omaisuuden turvallisempaa säilyttämistä, esteetöntä uimarantaa, aurinkovoimaa, Tikkuraitin ja Asematien saneerausta, sähköistä kaavanseurantapalvelua, rakennuslupaprosessien nopeuttamista, koulujen Pisa-tuloksia sekä opettajien ja avustajien kesälomien palkkoja.