Kivistön tapahtuma-areena ja Vantaan Energian lämpövarasto kaupunginhallituksen käsittelyssä

Tiedote

Kaupunginhallituksen 28.2. kokouksessa esillä ovat myös muun muassa Kaunialan sairaalan myynti, tontin myyminen Tuupakasta ja etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistökaupassa Länsisalmessa.

Kivistö

Kivistöön suunnitellaan Areena 3.3. -nimistä hanketta, johon kuuluisi monitoimiareena, hotelli, ravintola-, liike-, urheilu- ja toimistotilaa (asia 23). Hanke mahdollistaisi suurtapahtumien järjestämisen. Jalkapallo-otteluiden suunniteltu kapasiteetti olisi 17 000 katsomopaikkaa, ja konserttitapahtumiin asiakaspaikkoja tulisi 30 000–32 000. 

Monitoimiareena sijoittuu Kivistön aseman läheisyyteen, kehäradan eteläpuolelle, Vantaankoskentien ja Hämeenlinnanväylän väliselle alueelle.

Vantaan kaupungin omistamaa Kaunialan sairaalaa esitetään myytäväksi (asia 15). Asiasta on tiedotettu aiemmin viikolla. Esityksenä on, että kaupunki myy Kaunialan Sairaala Oy:n osakekannan ja sairaalakiinteistön ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle.

Vantaan Energian kaukolämpövaraston rakentaminen Kehä III:n alle

Vantaan Energia suunnittelee maanlaista lämmön kausivarastoa Vantaan Kuninkaalaan Kehä III:n alle (asia 22). Varaston louhittava tilavuus on noin 1 000 000 m3. Varastolle johtaa maanalainen ajoyhteystunneli Kehä III:n alapuolelle. Tunnelin suuaukko sijoittuu Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolelle. 

Kaavoituksen yhteydessä laaditaan kolmiulotteinen kiinteistö. Alue sijaitsee Kuusikon asuinalueen kupeessa. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Variskallion ja Kalkkikallion viheralueista sekä osa Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien liikennealueista. Alue rajautuu etelässä Kalkkikallion luonnonsuojelualueen reunamille ja idässä se ulottuu Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien ramppialueen sisäpuolelle.

Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä sekä tavoitetta korvata maakaasun käyttöä siirtymällä hyödyntämään jätteiden energiakäytöstä syntyvää lämpöä, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointia.

Etuosto-oikeuden käyttäminen Länsisalmessa 

Kaupunginhallitukselle esitetään etuosto-oikeuden käyttämistä Vantaan Länsisalmessa (asia 19). Kiinteistöllä sijaitsee 1960-luvulla valmistunut, purettava asuinrakennus. Alueen tulevaisuuden näkymät täsmentyvät Helsingin itäisen kasvusuunnan suunnittelun yhteydessä. Helsinki on käynnistänyt Östersundomin osayleiskaavan laatimisen, jonka keskeisenä lähtökohtana on maakuntakaavan mukaisesti uuteen raideliikenneyhteyteen perustuva yhdyskuntarakenne. Vantaan kaupunki on vuonna 2023 käynnistämässä Länsisalmen osayleiskaavan laatimisen Helsingin osayleiskaavatyön rinnalla, millä ratkaistaan alueen maankäytön linjaukset Vantaan alueella. Etuosto-oikeuden käyttäminen täydentää alueella jo tehtyä, kaupungin pitkäjänteistä maanhankintaa.

Tontin myynti Tuupakassa energiahallintayhtiön toimitiloiksi 

Kaupunginhallitukselle esitetään tontin myymistä Tuupakasta (asia 21) perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun toimitilarakennusten korttelialueella. Tontin rakennusoikeus on 18 614 k-m2 ja sen kauppahinta noin 5,2 miljoonaa euroa. 

Eaton Power Quality Oy on hakenut Vantaalta toimitilatonttia, johon rakennetaan yhtiön toimisto-, tuotanto- ja varastotilat. Yhtiö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Jatke toimitilat Oy:n. Eaton Power Quality Oy on energianhallintayhtiö, jossa on yli 97 000 työntekijää yli 175 maassa. Rakennettavaan kiinteistöön sijoittuu 300 yhtiön työntekijää.  Yhtiö suunnittelee ja valmistaa energiatehokkaita tuotteita ja palveluita.

Yhteistyösopimus Suomen Iceheartsin kanssa 

Suomen Icehearts ry on kehittänyt ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön mallin. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja, tuoda syrjäytymisvaarassa oleville lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Mallia toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaisten kanssa. Toiminnan kuluvan vuoden rahoitusta koskeva yhteistyösopimus on kaupunginhallituksen käsittelyssä (asia 16).

Valtuutetut jättivät paljon aloitteita, kuntalaisten aloitteiden määrä ennallaan 

Valtuustoaloitteita jätettiin viime vuonna aiempaa enemmän, 81 kappaletta (asia 8). Aloitteet kohdentuivat aihepiireiltään edellisvuosien tapaan pääasiassa kaupunkiympäristön toimialalle.  Kuntalaisaloitteiden määrä, 48 kappaletta, on edellisvuosien tasolla (asia 9). Myös kunnan asukkaiden aloitteet painottuivat kaupunkiympäristön toimialalle.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa

  • Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma strategiakaudelle 2022–2025 (asia 12)
  • Vantaan kaupungin tilinpäätös 2021, sitovuustasojen poikkeamat (asia 13)

Lue kokouksen koko esityslista