Kysely kiinteistönomistajille Vantaan ratikan reitillä

Tiedote

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenneAsukkaat

Kiinteistönomistajille suunnatulla kyselyllä kartoitetaan heidän näkemyksiään Vantaan ratikan suunnittelun tueksi. Kyselyyn voi vastata 24.11.-31.12.2021 osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Havainnekuva ratikasta Aviapoliksessa.

Vantaan ratikan syksyn vuorovaikutus etenee, ja nyt suunnitteluun toivotaan mukaan myös kiinteistönomistajien näkökulmia. Tänään julkaistulla kyselyllä kartoitetaan näkemyksiä kaavarunkoalueen kehittämiseen ja uudistamiseen erityisesti kiinteistönomistajien, kuten kiinteistösijoittajien ja asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta.

Kaavarunko on suunnitelma, joka ohjaa ratikan varren asemakaavoitusta noin 800 metrin säteellä ratikkapysäkeistä koko ratikan reitillä. Verkkokyselyyn voi vastata viimeistään 19.12.2021 osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

-Suunnitteluun halutaan mukaan myös kiinteistönomistajien näkemyksiä, jotta saadaan tietoa kehittämisen ja uudistamisen tarpeista ja toiveista. Ratikka on kaupunkikehityshanke, joten kaavarungon suunnittelussa tutkitaan kaupungin toimivuutta, houkuttelevuutta ja vahvuuksia myös tästä näkökulmasta, kertoo yleiskaavasuunnittelija Eeva-Maria Niemi.

Kyselyn täyttäminen kestää noin 15–20 minuuttia kiinteistönomistusten määrästä riippuen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tontti- tai kiinteistökohtaisia tietoja välitetä eteenpäin.

Vastauksista kootaan raportti, joka julkaistaan osallistuvavantaa.fi-sivustolla sekä Vantaan ratikan verkkosivuilla keväällä 2022. Tarkemmin ratikan kaavarungon suunnitteluun voi tutustua  Ratikan kaavarunko -sivulla ja ratikan ajankohtaiseen suunnittelutilanteeseen voi tutustua päivittyvältä kartalta osoitteessa: www.gis.vantaa.fi/ratikka.

 

Lisätietoja

Eeva-Maria Niemi

Yleiskaavasuunnittelija
+358 50 3029412 eeva-maria.niemi@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKyselytOsallistu ja vaikutaHankkeet