Lautakunta päätti kiinteistöremonteista ja keskusteli palkoista

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Lautakunta päätti kiinteistöremonteista ja keskusteli palkoista

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Koivukylän perhekeskuksen tilamuutoksista. Karsikkokujalla sijaitsevaa rakennusta kehitetään perhekeskuksen toimipisteeksi toiminnallisesti ja uusin tilaratkaisuin. Tyhjillään olevat tilat remontoidaan perheneuvolatoiminnan toimintaan sopiviksi ja samassa yhteydessä tehdään mahdolliset sisäilman parantamiseen liittyvät korjaustyöt.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Myyrmäen toimintakeskuksen kunnostamisesta. Peruskorjauksen yhteydessä toimintakeskuksen tilojen käyttöä muunnetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja tilojen toiminnallisuutta parannetaan. Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024, jolloin Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on toiminnassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023.

Lautakunta sai tilanneselvityksen HUS Asvian tarjoamista palkanlaskentapalveluista.  
Kevään aikana ruuhkautunut palvelutilanne on saatu hallintaan. Elokuussa sosiaali- ja terveystoimen  ja pelastuslaitoksen palkka-asioihin liittyvien palvelupyyntöjen määrä on normaali.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi
Lisätietoja:
Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Avainsanat

Terveysasemat