Ratikan maanalainen asemakaava Tikkurilassa maanantaina Vantaan kaupunginvaltuuston käsittelyssä

Tiedote

Kevään viimeisessä kokouksessa Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee ratikan asemakaavamuutoksen lisäksi ensi vuoden talousarviolaadinnan kehystä ja kuluvan vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta. Ensi viikon maanantain esityslistalla on myös Korson päiväkodin asemakaavan muutos.

Vantaan ratikka Tikkurilassa

Tikkurilan asemakaavamuutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Kielotien ja Väritehtaankadun välisestä tunneliyhteydestä Vantaan ratikkaa varten (asia 11). Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle, ja varmistetaan sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. 

Asemakaava on kaksiosainen. Maanpäällinen kaava sijoittuu Kielotielle, ja sillä osoitetaan tunneliin johtava läntinen ajoyhteys. Maanalainen kaava sijoittuu pääradan itälaidan sekä Kielotien ja Lehdokkitien risteyksen välille. Toteutuessaan raitiotie ja Tikkurilanraitio kasvattaisivat Tikkurilan matkakeskuksen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana. 

Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys, jota suunnitellaan Mellunmäen metroasemalta Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Raideyhteydellä on tarkoitus lisätä kestävää ja esteetöntä liikkumista, mahdollistaa kaupungin kasvaminen kestävästi ja edistää alueellista vetovoimaa. Vantaan ratikasta tulisi toteutuessaan merkittävä osa seudullista raitiotieverkostoa.

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä on myös vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus (asia 5) ja vuoden 2023 talousarviolaadinnan kehys (asia 6).  Kehystä on jouduttu valmistelemaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Talouteen liittyy huomattavaa epävarmuutta muun muassa Ukrainan sodan vuoksi. Talousennusteiden lähtökohtana on tällä hetkellä se, että talouskasvu jatkuu, mutta hidastuu selvästi. Sodan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa myös koronapandemia, joka ei ole vielä ohi. Merkittävän haasteen taloudelle muodostaa kiihtyvä inflaatio. Kehyksen tuloslaskelma ennustaa ensi vuoden vuosikatteeksi 165,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 50,1 miljoonaa euroa. Talouden kehyksestä on tiedotettu aiemmin.

Kaupunginvaltuuston listalla on myös maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Vantaan Länsisalmessa ja Helsingin Salmenkalliossa (asia 8) ja ympäristövastuuraportti 2021–2022 (asia 9). Korson päiväkodin asemakaavan muutos on käsittelyssä asiana 10. Muutos mahdollistaa Korson keskustaan uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen nykyisen yksikerroksisen päiväkodin tilalle.

Lisäksi kaupunginvaltuuston listalla on 12 valtuutettujen aloitetta muun muassa nuorten työllisyyteen ja yrittäjyyteen, ystävyyskaupunkeihin, lähipäiväkoteihin ja kaupungin tilojen maksuttomuuteen liittyen.

Katso Vantaan kaupunginvaltuuston 20.6. koko esityslista täältä.

Kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata maanantaina 20.6. Vantaa-kanavalla suorana klo 18 alkaen.
 

Avainsanat

Hallinto