Kasvava Vantaa investoi ja vahvistaa palveluitaan

Tiedote

Vantaan talouskehitys jatkuu myönteisenä myös kuntatalouden suurten muutosten vuonna 2023. Kaupunki kasvaa sekä investoi palveluihin, henkilöstöön ja tiloihin. Samaan aikaan Vantaa lyhentää edelleen velkojaan sekä jatkaa vastuullista tuottavuus- ja kasvuohjelmaansa.

Ihmisiä Keravanjoen rannassa

Vuoden 2023 talousarvion suunnittelua varten laadittu talouden kehys ennustaa Vantaan kaupungille lisää kasvun ja kehittymisen vuosia. Kehyksen tuloslaskelma ennustaa ensi vuoden vuosikatteeksi 165,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 50,1 miljoonaa euroa.

– Olemme tuottaneet palveluita tehokkaasti ja torjuneet koronan uhkakuvat. Samalla olemme jatkuvasti lyhentäneet kaupungin velkaa: viidessä vuodessa sitä on maksettu 230 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on terve, ja kaupungin velka on valtakunnallisen keskiarvon mukainen, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

– Noudatamme edelleen tuottavuus- ja kasvuohjelmaa ja kannamme vastuuta taloudesta. Nyt on kuitenkin aika investoida ja elvyttää. Kaupunkikehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa katsotaan jatkuvasti yhä kauemmas.

Veromuutosten poikkeusvuosi on myös investointien vuosi

Talouskehyksessä Vantaan kaupungin suunniteltu kokonaisinvestointitaso vuodelle 2023 on 158,3 miljoonaa euroa. Investointitaso on korkea: se on suurempi kuin kuluvana vuonna siitäkin huolimatta, että sosiaali- ja terveystoimi siirtyy vuoden 2023 alussa kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

– Vaikka osa verotuloista siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, kunnille tilitettävät verotulot muodostuvat kuitenkin vielä osittain vanhojen verovuosien pohjalta. Vantaan taloudellinen tilanne on siis ensi vuonna poikkeuksellisen vahva. Nämä niin sanotut verohännät kannattaa heti laittaa tehokkaaseen käyttöön. Investoimme ensi vuonna etenkin peruspalveluihin, Viljanen kertoo.

Tilanne tasaantuu vuosien 2024–2025 aikana, kun poikkeukselliset verotulot lakkaavat.

Voimakkaat kaupunkikehitysinvestoinnit jatkuvat Tikkurilassa, Myyrmäessä, Aviapoliksessa, Kivistössä ja Hakunilassa. Vantaan keskustojen uudistaminen on ollut poikkeuksellisen suurta ja nopeasti etenevää. Vantaalle rakentuu urbaaneja ja viihtyisiä kaupunkikeskustoja.

Tiloja rakennetaan ja korjataan lähes 93 miljoonalla eurolla

Ensi vuoden aikana Vantaalla työn alla ovat muun muassa Elmon uimahalli, kuusi päiväkotia ja peruskorjattava Kulttuuritehdas Vernissa. Oppilaitoksissa rakennustyöt jatkuvat Jokiniemen ja Kanniston koululla, ja Vaskivuoren lukiota laajennetaan.

Vantaa katsoo myös tulevaisuuteen ja edistää kärkihankkeitaan: Oppimiskampusta, Vantaan ratikkaa, Kuusijärven kehittämistä sekä Myyrmäen kaupunkikulttuuritaloa. Lisäksi uudishankkeina suunnitellaan muun muassa useita päiväkotihankkeita sekä uusia kouluja Aviapolikseen ja Keimolanmäkeen.

Yhteensä uudis- ja korjausrakentamisen investointeihin on kehyksessä varattu 92,8 miljoonaa euroa. Julkisen käyttöomaisuuden investointeihin on varattu 39 miljoonaa euroa.

Vantaa kasvattaa henkilöstöään

Kaupungin kasvaessa palveluita järjestetään entistä useammalle asukkaalle.  Vuoden 2023 käyttötalouskehys huomioi lisääntyneen palvelutarpeen, ja Vantaa varautuu perustamaan runsaasti uusia virkoja ja toimia. Uusia työntekijöitä tulee esimerkiksi perusopetukseen 84, varhaiskasvatukseen 55, kaupunkikulttuurin toimialalle 20 ja kaupunkiympäristön toimialalle 14.

– Vantaan kaupunkistrategia painottaa muun muassa oppimisen tukemista ja kaupunkikulttuuria. Palkkaamme lisää esimerkiksi laaja-alaisia erityisopettajia. Koronavuosien jälkeen on hienoa, että voimme nyt parantaa kulttuuri- ja liikuntapalveluidemme resursseja. Myös kulttuuritukia vantaalaisille kulttuuritoimijoille tasokorotetaan, Ritva Viljanen iloitsee.

Jatkossa Vantaan palvelukseen on siirtymässä paljon ammattilaisia valtiolta, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi vuonna 2024. Vantaa on lisännyt työllisyyspalveluiden henkilöstöä kahden vuoden aikana valtiolta tulleiden noin sadan vakanssin lisäksi 16 henkilöllä. Ensi vuonna Vantaa lisää jälleen työllisyyspalveluihin kolme uutta vakanssia.

Koronapandemian jälkiä korjataan edelleen suunnitellusti

Vantaa laati syksyllä 2021 toipumissuunnitelman koronapandemian jälkihoitoon. Kolmivuotisen suunnitelman kokonaissuuruus on 18 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään kuluvana vuonna. Suunnitelman toteuttamiseen on varattu vuoden 2023 talouskehyksessä yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

Määrärahoilla palkataan muun muassa lisähenkilöstöä esi- ja perusopetukseen sekä Vantaan ammattiopisto Variaan ja lisätään lukioiden kursseja, opetusta ja tukiopetusta. Muita suunniteltuja toimia ovat muun muassa hyvinvointimentorointi, jalkautuvan erityisnuorisotyön vahvistaminen sekä tuki työllisyyden ja yritysten elpymiseen.

Tarkemmat tiedot talousarviolaadinnan kehysesityksestä löytyvät kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalta (asia 14).

Katso kaupunginjohtajan infotilaisuus

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mediainfo kehysesityksestä on maanantaina 6.6. kello 11.30 Vantaa-kanavalla. Info julkaistaan myöhemmin myös tallenteena.

Avainsanat

TalousBudjettiHallinto