Vantaa vahvistaa taloudellista kestävyyttään uudistamalla konsernirakennetta

Tiedote

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen esittelee suunnitelmaa konsernirakenteen uudistamisesta konsernijaoston kokouksessa 13.6.2022. Tulevina vuosina Vantaa luopuu useiden eri kiinteistöjen omistuksesta. Mukana on mm. Lehdokkitien virastotalo sekä Katriinanrinteen ja Sepänpuiston asunto-osakeyhtiöt. Suunnitelman toimenpiteet toteutetaan vuosien 2022–2026 aikana.

Värikäs kuvituskuva, joka kuvaa Vantaan uutta strategiaa.

Parin viime vuoden aikana Vantaa on luopunut muun muassa A-Tulkkaus Oy:n, Vantaan Työterveys Oy:n sekä Kaunilan Sairaala Oy:n omistuksista. Suuntana on edelleen jatkaa kaupungin palvelutuotantoa tukevaa ja taloudellisesti järkevää toimintaa. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen sanoin ”Sitä mitä ei tarvitse, sitä ei kannata omistaa”.

Suunnitelmassa näkyy myös sote-uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tästä syystä esimerkiksi Tikkurilan terveysasemien omistuksista tullaan luopumaan.

Yhtenä Vantaan strategisena painopisteenä on ”Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki”, jonka päämääränä on varmistaa taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu kokonaistarkastelun ja suunnitelman tekeminen konsernin omistusten kokonaisuudesta. Suunnitelma ohjaa strategisia valintoja siitä, mitä Vantaan kaupungin tulisi omistaa suoraan itse ja mistä omistuksista voidaan jopa kokonaan luopua.  Suunnitelman mukaan kaupungin tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöyhtiöiden määrä laskisi 17:sta kahdeksaan.

Lue konsernijaoston esityslista. Pöytäkirja ilmestyy kokouksen jälkeen.

Lue tiedote: Vantti ry:n esitetään jatkavan Vantaan kaupungin omistuksessa.

Tutustu Vantaan kaupungin strategiaan.

Avainsanat

HallintoTilatTalousStrategia