Vantti Oy:n esitetään jatkavan Vantaan kaupungin omistuksessa

Tiedote

Ateria-, puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita tuottava Vantti Oy:n esitetään jatkavan 100 % Vantaan kaupungin omistuksessa. Deloitten ja KPMG:n tekemien ulkopuolisten asiantuntijaselvitysten mukaan Vantti Oy on kannattavaa toimintaa Vantaan kaupungin tarpeisiin.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen esittää, että omistajapoliittiset linjaukset viedään konsernijaoston kautta kaupunginhallitukseen sekä sittemmin myös kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Konsernijaoston kokous alkaa 13.6. klo 13.

Vantin palvelutuotanto on todettu selvityksissä kaupungille kannattavaksi

Deloitten ja KPMG:n asiantuntijaselvityksissä on havaittu, että Vantin kustannustaso on kilpailukykyinen erityisesti määrällisesti suurissa palveluissa, kuten perusopetuksen siivouksessa ja ateriapalveluissa. KPMG:n selvityksen mukaan käyttökatteella mitattuna Vantin kannattavuus on kaikki sen liiketoiminta-alueet huomioiden samalla tasolla kuin muutamilla vertailukohtana käytetyillä, muiden suurten kaupunkien in house -yhtiöillä. Lisäksi kannattavuus on jopa paremmalla tasolla kuin verrokkina käytetyllä markkinaehtoisella yhtiöllä. Molemmissa selvityksissä on päädytty siihen, että Vantaan kannattaa tuottaa ateria-, puhtaus- ja kiinteistöhuoltopalveluita myös jatkossa oman in house -yhtiön kautta.

Kaupunginjohtajan esittämät omistajapoliittiset linjaukset toteavat, että Vantti on hankintalain mukainen in house -yhtiö, jonka tehtävänä on tukea kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä tuottaa itsenäisesti palveluita asukkaille. Vantaan kaupungilla todetaan olevan yhtiön omistamiselle vahvat taloudelliset intressit. Lisäksi linjauksissa nostetaan esiin muun muassa Vantin omistamiseen liittyvä merkittävä strateginen intressi erityisesti varautumisen suhteen: yhtiö kykenee myös poikkeustilanteissa sopeutumaan nopeasti kaupungin muuttuneisiin palvelutarpeisiin.

Lisäksi Vantti tukee Vantaan kaupunkia myös työllistämiseen liittyvässä haasteessa. Vuonna 2021 Vantissa työskenteli 985 työntekijää, heistä 76 oli suorittamassa ammattitutkintoa tai osa-ammattitutkintoa. Työllistettyjä (työkokeilut, osatyökykyiset, työttömät työllistetyt) Vantissa oli vuoden 2021 lopussa 33 henkilöä.

Lue konsernijaoston esityslista. Pöytäkirja ilmestyy kokouksen jälkeen.

Lue tiedote: Vantaa vahvistaa taloudellista kestävyyttään uudistamalla konsernirakennetta

Avainsanat

HallintoPalvelu