Vantaan kaupunginhallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa kesätauon jälkeen

Tiedote

Syksyn ensimmäisessä Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022 on käsittelyssä muun muassa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu Vantaan uudesta yleiskaavasta sekä Vantaan kaupungin lausuntoja ympäristöaiheisiin lakiluonnoksiin.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisun Vantaan uudesta yleiskaavasta (YK0048) tehdyistä valituksista 28.6.2022 (asia 10). Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään suurimman osan valituksista ja niissä esitetyistä vaatimuksista. Kolme valituksissa esitettyä vaatimusta johti yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten kumoamisiin. Kesän aikana kaupunginjohtaja päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa kumottuihin yleiskaavan kaupallisten alueiden määräyksiin. Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa on kuitenkin määrä päättää, perutaanko valituslupahakemus ja valitus. Kokonaisuutena katsottuna Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu on kaupungin näkökulmasta hyvä, ja tässä vaiheessa jatkovalitusta tärkeämpää olisikin saada uusi yleiskaava lainvoimaiseksi.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Vantaan kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolain muuttamiseksi (asia 22). Esityksellä ilmastolakiin lisättäisiin säännökset kunnan ilmastosuunnitelmasta sekä ilmastolain mukaisesta muutoksenhausta.

Lisäksi Ympäristöministeriö pyytää Vantaan kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (asia 23). Lain tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä rakennetun ympäristön tiedolle. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä tietojärjestelmä sisältäisi rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja.

Tutustu kaupunginhallituksen 8.8.2022 kokouksen koko esityslistaan.

Avainsanat

PäätöksetHallintoValtuustotKaavoitus