Vantaan kaupunginhallitus päätti nuorten kesätyöllistämistuesta

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseen 16. tammikuuta. Kokouksessa päätettiin nuorten kesätyöllistämistuesta,

Kesätyöllistämistuki kattaa nuorten kesätyösetelin ja kesäyrittäjyystuen. Vantaalaiset nuoret työllistyvät kesätyösetelin avulla yrityksiin ja yhdistyksiin. Kesäyrittäjyystuki tarjoaa yrittämisestä kiinnostuneille 17–29-vuotiaille nuorille vaihtoehdon kesätyölle kevytyrittäjyyden kautta.

Kaupungin kesätyösetelit jaetaan jälleen. Setelit jaetaan yli 2700 yhdeksäsluokkalaiselle kouluissa sähköisesti. Lisäksi 900 kesätyöseteliä jaetaan sähköisen haun kautta, sähköinen haku löytyy vantaan nettisivuilta. Setelit on tarkoitettu vuosina 2005–2008 syntyneille, jotka eivät saa seteliä koulusta. Tähän kohderyhmään kuuluu 10956 nuorta.

Lisäksi päätettiin käynnistää kaupungin Kesäyrittäjyys-kampanja. Kampanjaan valitaan enintään 75 nuorta hakemuksen perusteella. Kesäyrittäjyystuki on 300 euroa nuorta kohden.

Ukrainalaisten Yhdistykselle tuki

Kaupunginhallitus päätti myöntää 60 000 euron toiminta-avustuksen Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:lle Korson logistiikkakeskuksen toimintaan vuodeksi 2023. Logistiikkakeskus toimii vapaaehtoisvoimin ja kuljettaa Ukrainaan humanitaarista apua.

Tikkurilan kaavarunko ja asemakaavamuutokset

Tikkurilan kaavarunko 2020 tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka. Tavoitteena on Tikkurilan kehittyminen ja kasvaminen monipuolisena, kerroksellisena kaupunkikeskustana osana pääkaupunkiseudun kasvua. Alue tiivistyy sisäänpäin Vantaan uuden yleiskaavan tavoitteita seuraten. Kaavarunko mahdollistaa kasvun 10 000 uudella asukkaalla ja 4000 uudella työpaikalla.

Suunnittelualue on kooltaan 1,9 neliökilometriä, ja se kattaa koko Tikkurilan kaupunginosan ja osan Hiekkaharjusta, Jokiniemestä, Kuninkaalasta ja Viertolasta. Kaupunginhallitus hyväksyi 15.11.2022 päivätyn kaavarungon noudatettavaksi ohjeena alueen asemakaavoituksessa.

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat hakee Vantaankosken myllyn muutosta tapahtumakäyttöön sekä myllytontille hotellia ja kievaria. Tämän asiakohdan kaupunginhallitus jätti pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti asettaa 30 päiväksi nähtäville Koivuhaan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen, joilla varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja parannetulle katuympäristölle. Tarkoituksena on leventää katualuetta Tikkurilantiellä, Puutarhatiellä, Niittytiellä, Ohtolankadulla ja Köyhämäentiellä muuttamalla osia korttelialueista sekä Niittypuiston puistoaluetta katualueeksi. Lisäksi Tikkurilantien eteläpuolella Puutarhatien risteyksessä muutetaan katualuetta osin kävelykaduksi ja katkaistaan liittyminen Puutarhatieltä Tikkurilantielle ratikan tuomien uusien liikennejärjestelyiden vuoksi.

Viertolassa Tikkurilantien varrella teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Purettavan kolmikerroksisen rakennuksen tilalle rakennettavat talot tulevat olemaan korkeintaan kahdeksankerroksisia, ja madaltuvat joen suuntaan nelikerroksisiksi. Korttelialueelle on tulossa 150 uutta asuntoa ja Tikkurilantien katutasoon tulee liiketilaa. Kaupunginhallitus päätti saattaa asemakaavamuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Esityslista ja myöhemmin kokouksen pöytäkirja löytyy osoitteesta www.vantaa.fi/paatoksenteko.

Avainsanat

HallintoPäätökset