Asukaskysely Tikkurilan Väritehtaan alueen kehityksestä auki 10.1. asti

Uutinen

Tikkurila Oyj:n teollisuustoiminnot siirtyvät vaiheittain 2020- ja 2030-luvun aikana toisaalle nykyiseltä paikaltaan Kuninkaalan kaupunginosasta, ja aluetta tullaan jatkossa kehittämään Tikkurilan nykyiseen keskustaan ja kaupunkirakenteeseen kiinteästi liittyväksi, kantakaupunkimaiseksi kaupunginosakokonaisuudeksi. Asukkaiden mielipiteitä alueen kehittämiseksi kartoitetaan kyselyllä.

Kuva Tikkurilan jokirannasta

Tikkurila Oyj:n teollisuustoiminnot siirtyvät vaiheittain 2020- ja 2030-luvun aikana toisaalle nykyiseltä paikaltaan Kuninkaalan kaupunginosasta. Teollisuusalue sijaitsee noin puolen kilometrin päässä Tikkurilan juna-asemalta kaakkoon.

Nykyistä teollisuusaluetta ja sen lähialueita aiotaan tulevaisuudessa kehittää. Tarkoituksena on luoda alueesta Tikkurilan nykyiseen keskustaan ja kaupunkirakenteeseen kiinteästi liittyvä, kantakaupunkimainen kaupunginosakokonaisuus.

Se, millä tavoin kantakaupunkimainen alue toteutetaan ja minkä tyylinen alueesta tulee, ratkaistaan kaavarungon suunnitteluvaiheessa. Kaavarungon laatimisen tueksi järjestetään kansainvälinen suunnittelukilpailu vuoden 2022 aikana. Kaupunki laatii voittavan ehdotuksen pohjalta varsinaisen kaavarungon, joka on alueen asemakaavoitusta suuntaava yleispiirteinen suunnitelma.

Suunnittelukilpailun lähtötietomateriaaliksi kartoitetaan asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden mielipiteitä alueen toivotusta kehityksestä. Mielipiteensä voi kertoa osallistuvavantaa.fi-sivustolla olevalla verkkokyselyllä, joka on auki maanantaihin 10.1. asti. 

Kyselyssä voi kertoa, mihin suuntaan aluetta kokonaisuutena toivoisi kehitettävän, minkälaisia asuntoja ja palveluja alueelle toivoisi ja miten alueen kulkuyhteyksiä ja puistoja toivoisi kehitettävän.

Alue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, junaradan, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen rannan alueella. Alueella sijaitsee muun muassa suojeltuja vanhoja rakennuksia ja muinaismuistoalue.

Lisätietoa alueesta, suunnittelukilpailun lähtökohdista ja tulevasta kaavarunkotyöstä kaavarungon verkkosivuilla.

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaKaupunkikehitysKyselyt