Haastamme kaikki toimimaan rasismia vastaan

Uutinen

Asiasanat

AsuminenAsukkaatMaahanmuuttajat

Kansallisena rasisminvastaisena viikkona on hyvä muistuttaa siitä, että jokaisella on vastuu toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Vantaalla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.-27.3.2022.

Kuvituskuva rasisminvastaisesta viikosta.

Rasismi on ajattelutapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille. Ajattelutapa kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet. Rasismi vahingoittaa sen kohteiksi joutuneita, mutta myös koko yhteiskuntaa. 

- Vantaa on Suomen kansainvälisin kaupunki, jossa puhutaan yli 120 äidinkieltä. Meille kaikki ovat tervetulleita, eikä rasismilla ole meillä sijaa. Vantaalla on nollatoleranssi kiusaamiselle, häirinnälle ja epäasialliselle kohtelulle. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yksilönä ja elää täällä turvallista arkea. Haastan kaikki vantaalaiset pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja taistelemaan yhdessä rasismia vastaan, julistaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

Vantaalla työskennellään rasismia vastaan

Vantaan kaupunki on mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun järjestämässä Olen antirasisti -kampanjassa. Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.  Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta antirasismista ja antaa työkaluja rasismiin puuttumiseen. Rasismin tuomitseminen ei yksinään riitä, vaan yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan myös tekoja. Kampanja järjestää Antirasismin ABC-yhdenvertaisuuskoulutuksen, johon osallistuu myös Vantaan työntekijöitä.

Vantaa on sitoutunut strategiassaan estämään eriarvoistumista. Tavoitteenamme on esimerkiksi parempi kotoutuminen maahanmuuttajille, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kaupungin henkilöstön osaamisen vahvistaminen palvelemaan monikulttuurisen ja monikielisen kaupungin asukkaita. Vantaalla on käytössään uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa korostetaan antirasistisen toimintatavan omaksumista kaikissa palveluissa. 

Kaikissa Vantaan kaupungin omissa tiloissa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, joilla tarjotaan paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin tapahtuu. 

SPR:n rasisminvastaiset toimintaohjeet jokaiselle

  1. Pyrin tunnistamaan omat ennakkoluuloni ja muuttamaan käsityksiäni tarpeen mukaan. 
  2. Pyrin omalla toiminnallani vaikuttamaan ihmisten ja koko yhteiskunnan asenteisiin.
  3. Tiedostan syrjinnän kokemusten moninaisuuden.
  4. Puutun rasistisiin tilanteisiin ja vihapuheeseen arjessani.
  5. Kuuntelen, kouluttaudun ja opin.

Lisätietoa rasisminvastaisesta viikosta: Rasisminvastainen viikko - Punainen Risti
Mitä rasismi on? Katso rasismin määritelmä ja muodot - Punainen Risti
Lisätietoa Olen antirasisti -kampanjasta: https://yhdenvertaisuus.fi/olenantirasisti.fi

#rasisminvastainenviikko

Avainsanat

HallintoMonikulttuurisuusMonikielisyys