Kahdeksan koulun sisäilmatilannetta on korjattu kesällä 2021

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat
Asiantuntija mittaamassa rakennuksen kosteutta lattianrajasta.

Asiantuntija mittaa kosteutta lattianrajasta
Kuva: Alisa Kaukio

Vantaalla toteutettiin kesän 2021 aikana suurehkoja sisäilmakorjauksia kaikkiaan kahdeksassa koulussa.

  •  Kaivokselan koulussa tehtiin laajoja lattiakorjauksia ja rakenteiden tiivistyksiä sekä opetustiloissa että muissa tiloissa.
  •  Kivimäen koulun A-osassa tehtiin laajat rakenteiden tiivistykset, sisäpintojen korjaukset ja uuden oppimisympäristön mukaisia tilamuutoksia.
  •  Päiväkummun koulussa korjattiin 2. kerroksen opettajanhuone ja kolme isoa luokkatilaa.
  •  Rekolan koulun museokoulun ensimmäisen kerroksen lattiarakenteet korjattiin kokonaan.
  •  Simonkallion koululla uusittiin lattiapintoja ja akustiikkalevyjä sekä tiivistettiin rakenteita seitsemässä opetustilassa.
  •  Sotungin koulussa korjattiin kaksi opetustilaa 1. kerroksessa ja useita tiloja 2. kerroksessa.
  •  Vaskivuoren lukiossa tehtiin korjauksia kansliatiloissa.
  •  Varia Talvikkitien yksikössä tehtiin eri kerroksissa useiden tilojen korjauksia, muun muassa kirjastotilassa, auditoriossa ja opetustiloissa.

Tarvittaessa kohteissa on tämän lisäksi tehty korjausalueen ilmanvaihdon nuohous- ja säätötöitä.

Korjaukset ovat päättyneet koulujen alkaessa ja koulut saavat tarkemmat kohdekohtaiset tiedotteet korjauksista elokuun aikana. Tiedotteet viedään myös kootusti Vantaa.fi-sivulle Sisäilmatiedotteet, linkki sivulle https://bit.ly/3nykcIO

Koulujen sisäilmakorjaukset mitoitettiin sellaisiksi, että ne saataisiin toteutettua ennen koulun alkua. Jos rakenteiden purkamisen yhteydessä löytyi uusia korjausta vaativia kohtia, ne korjattiin mahdollisuuksien mukaan samalla kertaa. Jos kesätauko ei riittänyt suunniteltujen korjausten toteuttamiseen, korjauksia jatketaan myöhemmin koulun kanssa sovittavana ajankohtana, mistä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Muita korjauksia

Pienempiä sisäilmakorjauksia on tehty useissa kouluissa muiden korjausten ohessa.

Lisäksi Lehdokin päiväkodin laaja korjaus on käynnistynyt loppukesästä ja kestää marraskuun loppuun.

Kilterin koulussa alkaa elokuussa laaja peruskorjaus, jonka yhteydessä tehdään myös sisäilmaa parantavat korjaukset. Koulu toimii väistötiloissa Sanomalassa.

Tilannetta seurataan

Sisäilmakorjaukset ovat yleensä tehonneet hyvin: olosuhdehaitat ja oireilu ovat vähentyneet erittäin merkittävästi korjausten jälkeen. Esimerkiksi tiivistyskorjaukset yhdistettynä ilmanvaihdon säätötoimenpiteisiin estävät tehokkaasti epäpuhtauksien leviämistä luokkatiloihin. Tilannetta kuitenkin seurataan ja tarvittaessa tehdään uusia toimenpiteitä.

Vantaan koulujen sisäilmasta sekä oppilaiden ja henkilöstön tuesta voi lukea lisää ja katsoa videoita Koulujen sisäilma -sivulta .

Jos oppilailla tai henkilöstöllä ilmenee oireita, joiden epäilee liittyvän sisäilmaan, on syytä ottaa yhteyttä sekä terveydenhuoltoon että rehtoriin. Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät myös Sisäilma-sivulta.

Avainsanat

SisäilmaTilat