Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun ensimmäinen vuosi: kaveritaitojen vahvistamista ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelua

Uutinen

Varhaiskasvatuksen opettajien mukaan kaksi vuotta esiopetusta antaa enemmän aikaa ryhmäytymiselle ja uusien taitojen harjoittelulle. Lasten valmiuksien tukemiseen on esiopetuksessa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia.

Luokkahuone.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Vantaa on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, jossa osa lapsista aloittaa esiopetuksen 5-vuotiaana. Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoita, selvittää perheiden palveluvalintoja, saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Ensimmäisen toimintavuoden (syksy 2021 – kevät 2022) kaksivuotisessa esiopetuksessa ovat nyt olleet vuonna 2016 syntyneet, koeryhmään kuuluvat ja kokeiluun mukaan hakeneet lapset. Vantaalla tämä tarkoittaa noin 500 lasta 26 päiväkodissa. Elokuussa 2022 kokeiluun tulee mukaan myös vastaava, vuonna 2017 syntyneiden lasten ikäluokka, jolloin kokeilussa on mukana yhteensä kaksi ikäluokkaa.  

Toimintaa kehitetään yhdessä 

Kuluneen toimintavuoden aikana kokeiluryhmissä työskentelevät opettajat ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa yhteiseen tapaamiseen, jossa on ollut mahdollista suunnitella, arvioida ja kehittää toimintaa kaupunkitasoisesti. Kokeiluryhmien opettajat ovat esitelleet toisilleen kevään tapaamisten aikana lapsiryhmien toimintaa arjen pienten kokeilujen kautta.  

– Tapaamisissa on pohdittu, miten kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma näkyy käytännössä ryhmien pedagogiikassa ja tukee parhaiten jokaisen kokeilussa olevan lapsen päivää, kertoo kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun projektiasiantuntija Sanna Hovi

Kaksivuotisissa esiopetusryhmissä toimivat varhaiskasvatuksen opettajat ovat vuoden aikana panostaneet erityisesti lasten kiinnostuksen kohteiden näkymiseen arjen toiminnassa ja pedagogiikassa. Kokeilun opetussuunnitelmaa on toteutettu muun muassa leikkien ja vuorovaikutteisten satujen avulla.  

– Monissa kaksivuotisen ryhmissä on syvennytty lapsia kiinnostaviin teemoihin. Teemoja on tutkittu ja otettu leikkeihin sekä liikkumiseen mukaan. Lisäksi lapset ja ryhmän henkilöstö ovat yhdessä muokanneet oppimisympäristöä kunkin teeman mukaisesti, sanoo Sanna. 

Kokeiluryhmien opettajat ovat havainneet kaksi- ja monikielisten lasten hyötyneen kokeilusta kielellisesti sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen osalta. Vanhemmilta on tullut myös hyvää palautetta muun muassa siitä, että lapset ovat oppineet kaveritaitoja ja rohkaistuneet kertomaan omia mielipiteitään.   

– Kokemus ryhmään kuulumisesta ja eskarilaisuudesta on lapsille tärkeää. Lapset ovat olleet todella innoissaan toiminnasta, jota esiopetuskokeilu on tuonut mukanaan, lisää Sanna. 

Avainsanat

Päiväkodit