Kaupunkiympäristön toimialalle myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjohtamisjärjestelmän sertifikaatti

Uutinen

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Vantaan kaupunkiympäristön toimialalle myönnettiin marraskuussa Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo toimialan suunnitelmallisesta ympäristötyöstä.

Tikkurilan jokiranta

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa organisaatiota ympäristöasioiden kehittämiseen. Saadakseen Ekokompassi-sertifikaatin organisaation on täytettävä tietyt kriteerit, joihin kuuluu mm. oman toiminnan merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi.

”Toimiala otti Ekokompassi-järjestelmän käyttöön, sillä se antaa selkeän rakenteen ja keinoja ympäristöasioiden kehittämiseksi”, kertoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen. 

Järjestelmä otettiin toimialalla käyttöön syksyllä 2020, minkä jälkeen ympäristöasioiden hallintaa on alettu kehittää järjestelmällisesti. Ympäristöjohtamisjärjestelmän avulla on tehostettu esimerkiksi kierrätystä ja jätehuoltoa, ja toimialan jokainen toimialan toimipiste on laatinut omat jätehuoltosuunnitelmansa.

Seuraavaksi keskitytään kaupunkiympäristön toimialan kestävän liikkumisen, kuten pyöräilyn ja kävelyn, edistämiseen työmatkoilla ja työasiamatkoilla.

Tavoitteena on laajentaa Ekokompassi koko Vantaan kaupunkiorganisaation käyttöön. Kaupunkiympäristön toimialan lisäksi järjestelmä on ollut tähän mennessä käytössä henkilöstö- ja konsernipalveluissa. 

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Vantaan ympäristötavoitteista.