Kiertotalous ei aina näy päällepäin – vantaalaiset rakennukset esimerkkeinä avoimissa yleisötapahtumissa 3.2.

Uutinen

Vantaalla on lukuisia rakennuksia, joista ei näy päällepäin, että niissä on jotain erityistä: rakennukset ovat kuitenkin tavalla tai toisella kiertotalouden esimerkkejä. Vantaan kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja Tampereen yliopisto järjestävät perjantaina 3. helmikuuta kaksi avointa asukastapahtumaa, joissa esitellään näitä esimerkkejä eri puolilta Vantaata. Tapahtumat ovat osa Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä (ArkMuoto2023) ja ne järjestetään osana kansainvälistä CIRCuIT-hanketta.

Tikkurilan paviljonkikoulun varasto

Tikkurilan paviljonkikoulun ulkovarasto on yksi kiertotalouden esimerkkirakennuksista Vantaalla. Sen seinissä on käytetty Kansallisteatterista purettuja tiiliä. Kuva: HSY / Elina Mattero-Meronen

Kiertotalous voi tarkoittaa rakennuksissa monia asioita

– Kiertotalous on trendikäs termi, mutta monille on hankala hahmottaa, mistä siinä on kyse. Rakentamisen kiertotaloutta vauhdittavassa CIRCuIT-hankkeessa haluamme avata myös asukkaille, miten kiertotalous näkyy kaupungeissa käytännössä. Siksi esittelemme yleisötapahtumissa vantaalaisia esimerkkirakennuksia, joiden kautta kiertotalousteot konkretisoituvat, kertoo HSY:n hankepäällikkö Henna Teerihalme.

Kiertotalous voi näkyä rakennuksissa ja rakentamisessa esimerkiksi rakennusten monipuolisena käyttönä, tilojen muuntojoustavuutena tai rakennusosien uudelleenkäyttönä. CIRCuIT eli "Circular Construction In Regenerative Cities" -hankkeessa on koottu kiertotalousesimerkkejä Vantaan kaupungista:

  • Rakennusten hyödyntäminen mahdollisimman pitkään pitämällä niitä kunnossa ja korjaamalla niitä mahdollisimman paljon vanhaa säästäen. Tästä esimerkkinä Orvokin koulu, joka on peruskorjattu vanhaa säästäen ja toimii nykyisin kulttuurikeskuksena.
  • Monikäyttöiset rakennukset, kuten koulut, joiden tiloja hyödynnetään iltaisin ja viikonloppuisin monipuolisesti harrastekäytössä.
  • Käyttötarkoituksen muuttaminen, jolloin rakennuksen elinkaari jatkuu uudessa käytössä. Esimerkkinä historiallisten silkkitehdasrakennusten muodonmuutos moderneiksi toimisto- ja tapahtumatiloiksi Tikkurilassa.
  • Aktiivinen väliaikaiskäyttö purku-uhan alla olevissa rakennuksissa. Esimerkkinä Myyrinpuhoksen vanha ostoskeskus, joka on aktiivisessa käytössä yhteisöllisenä kulttuurikeskuksena.
  • Rakennusten suunnittelu siirrettäväksi tai purettavaksi. Esimerkkinä Koivukylän Sortti-pienaseman inforakennus, joka on suunniteltu kokonaisena siirrettäväksi. Rakennukset on mahdollista suunnitella myös osiin purettavaksi ja uudelleenkäytettäväksi seuraavassa kohteessa.
  • Käytettyjen rakennusosien ja -materiaalien hyödyntäminen uusissa rakennuksissa. Esimerkiksi Tikkurilan paviljonkikoulun varastorakennus rakennettiin Kansallisteatterista puretuista tiilistä, Hiekkaharjussa puretun 1930-luvun Elannon kaupan tiilet hyödynnettiin asuinkerrostalon julkisivussa ja Kiasmasta puretut sinkkipellit käytettiin HSY:n Sortti-pienaseman inforakennuksen julkisivussa Koivukylässä.

Avoimet yleisötapahtumat 3.2. Vantaalla osana Arkkitehtuurin ja muotoilun päiviä

Kiertotalouden esimerkkeihin voi tutustua Vantaalla kahdessa avoimessa yleisötapahtumassa perjantaina 3. helmikuuta, jolloin vietetään Alvar ja Aino Aallon sekä suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun päivää. Tapahtumat ovatkin osa arkkitehtuurin ja muotoilun ArkMuoto 2023 -päiviä, jonka koko ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.arkmuoto.fi.

Ensimmäinen esittelykohde sijaitsee Koivukylässä Sortti-pienasemalla, jossa pääsee klo 11–14 tutustumaan Kiasman sinkkipeltien uuteen elämään lisätyn todellisuuden (AR) toteutuksen avulla. Toinen tapahtuma on puolestaan Vantaan kaupungin 3D CAVE -tilassa Tikkurilassa, missä kerrotaan klo 14–17, mitä kiertotalous tarkoittaa Vantaalla ja miten se näkyy monissa vantaalaisissa rakennuksissa.

Tapahtumat ovat osa CIRCuIT-hanketta, joka on kansainvälinen rakentamisen kiertotaloutta edistävä EU-rahoitteinen hanke. Hankkeessa ovat Suomesta mukana Vantaan kaupunki, HSY, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Tampereen yliopisto, Ramboll Finland Oy ja Umacon Oy.

Lisätietoa:

Koivukylän tapahtuma 3.2.2023

Tikkurilan tapahtuma 3.2.2023

CIRCuIT-hanke