Koulujen ja päiväkodin sisäilmakorjaukset kesällä 2022

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vantaalla tehdään kesän 2022 aikana suurehkoja sisäilmakorjauksia kaikkiaan kahdeksassa oppilaitoksessa ja yhdessä päiväkodissa.

Rakennusmiehet tekevät sisäilmakorjausta

Laadukas sisäilmakorjaus vaatii tekijöiltään tarkkuutta. Lehdokin päiväkoti korjattiin viime vuonna.

Vantaalla tehdään kesän 2022 aikana suurehkoja sisäilmakorjauksia kaikkiaan kahdeksassa oppilaitoksessa ja yhdessä päiväkodissa.

  • Kaivokselan koulussa tehdään opetustiloissa laajoja lattiakorjauksia ja rakenteiden tiivistyksiä sekä asennetaan luokkien välisiä ovia, jotta tilat soveltuvat paremmin yhteisopetustiloiksi. Lisäksi korjataan liikuntasalin pukuhuoneiden, suihku- ja wc-tilojen märkätiloja.
  • Kivimäen koulussa korjataan laajasti C-solun alakerran tiloja. Lisäksi korjausalueen ikkunat uusitaan ja luokkien väliin tehdään taittoseiniä.
  • Päiväkummun koulussa korjataan neljä luokkaa sekä käytävä- ja varastotiloja.
  • Rekolan koulun laajennusosan luokat ja päärakennuksen pohjakerroksen liikuntasalin pukuhuoneet korjataan.
  • Simonkallion koululla uusitaan lattiapintoja sekä tiivistetään rakenteita neljässä opetustilassa. Keittiön seinän paikallinen kosteusvaurio korjataan.
  • Sotungin koulussa korjataan kotitalousluokkien tilat, uusitaan opetuskeittiöiden kalustus ja keittiölaitteet sekä tehdään tilamuutoksia.
  • Varia Myyrmäen Ojahaantien yksikössä tehdään työpajarakennuksessa paikallisia lattiakorjauksia, korjataan IV-konehuone sekä päärakennuksen aula ja tuulikaappi.
  • Varia Koivukylän Talvikkitien yksikössä tehdään korjauksia kabinetissa ja eri kerroksissa useissa työhuoneissa. Lisäksi useissa tiloissa uusitaan ikkunat.
  • Koulujen lisäksi myös Peltovuoren päiväkodissa tehdään sisäilmakorjauksia kellarikerroksessa.

Koulut ja päiväkoti ovat saaneet tarkemmat kohdekohtaiset tiedotteet korjauksista. Tiedotteet on viety myös kootusti verkkosivuille.

Yleisimmin sisäilmakorjauksessa tiivistetään rakenteet, läpiviennit ja rakenneliittymät. Lattiarakenne kapseloidaan, ja lattian pintamateriaalit uusitaan sekä tasapainotetaan ilmanvaihto. Tarvittaessa kohteissa tehdään tämän lisäksi korjausalueen ilmanvaihdon nuohous- ja säätötöitä.

Koulujen sisäilmakorjaukset pyritään mitoittamaan sellaisiksi, että ne saadaan toteutettua loma-aikana ennen koulun alkua. Jos rakenteiden purkamisen yhteydessä löytyy uusia korjausta vaativia kohtia, ne korjataan mahdollisuuksien mukaan samalla kertaa. Jos kesätauko ei riitä suunniteltujen korjausten toteuttamiseen, korjauksia jatketaan myöhemmin koulun kanssa sovittavana ajankohtana, mistä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Tilannetta seurataan

Sisäilmakorjaukset ovat yleensä tehonneet hyvin: olosuhdehaitat ja oireilu ovat vähentyneet erittäin merkittävästi korjausten jälkeen. Esimerkiksi tiivistyskorjaukset yhdistettynä ilmanvaihdon säätötoimenpiteisiin estävät tehokkaasti epäpuhtauksien leviämistä luokkatiloihin. Tilannetta kuitenkin seurataan ja tarvittaessa tehdään uusia toimenpiteitä.

Vantaan koulujen sisäilmasta sekä oppilaiden ja henkilöstön tuesta voi lukea lisää Vantaan verkkosivuilta. Jos oppilailla tai henkilöstöllä ilmenee oireita, joiden epäilee liittyvän sisäilmaan, on syytä ottaa yhteyttä sekä terveydenhuoltoon että rehtoriin. Tarkemmat ohjeet sisäilmaoireita epäileville henkilöille löytyvät myös verkkosivuilta. Vantaata koskeva sisäilmatieto on koottu osoitteeseen vantaa.fi/sisailma.
 

Avainsanat

Sisäilma