Kuusijärven kävijät kertoivat näkemyksiään alueen palveluiden kehittämiseksi

Uutinen

Vantaa kysyi kesällä 2021 Kuusijärven ulkoilualueen kävijöiltä näkemyksiä alueen palveluiden ja alueelle saapumisen kehittämiseksi. Kysely oli avoinna osallistuvavantaa.fi-sivulla 1.6.-30.8.2021 ja siihen vastasi 837 henkilöä.

Kuusijärvi talvella

Kuusijärvi on kesäisin suosittu ajanviettokohde vantaalaisten keskuudessa. Kyselyyn vastanneista 89 % asui Vantaalla. Kyselyssä keskeisinä kehittämistoimenpiteinä nousivat esille toiveet suorista bussiyhteyksistä Kuusijärvelle sekä pyöräliikenteen reittien laadun ja viitoituksien parantaminen. Näiden lisäksi toivottiin turvallista säilytystilaa varusteille, lukittavia lokeroita rannalle ja välinevuokraustoimintaa. Pysäköintialueen kapasiteettiin, pyöräpysäköintiin, rannan pukukoppeihin sekä kahvila-ravintolan viihtyisyyteen toivottiin parannuksia. Tyytyväisiä oltiin uimarantaan ja oleskelualueeseen, luontopolkuihin sekä kahvila- ja ravintolapalveluihin.

Kyselyyn tulleita vastauksia hyödynnetään Kuusijärven kehittämisessä kohti ympärivuotista luonto- ja hyvinvointikohdetta palveluineen. Vantaalla laaditaan pyöräliikenteen opastuksen yleissuunnitelmaa pyöräilyn pääreiteille. Suunnitelmassa huomioidaan myös Kuusijärvelle suuntautuvien pääreittien opasteet. Lahdentien varren pyörätien parantamisesta tehdään parhaillaan esiselvitystä ELY-keskuksen kanssa.

Lisää pysäköintitilaa saadaan uuden pysäköintialueen laajennuksen valmistuttua ja turvallisuutta parannetaan uudella ajoliittymällä. Välinevuokraustoiminnan mahdollisuudet paranevat, kun näitä toimintoja tukevat tilat rakennetaan. Näiden tilojen suunnittelutyö käynnistyy ensi vuonna. Lisää nuotiopaikkoja on luvassa, kun uusi esteetön tulipaikka pöytineen ja penkkeineen valmistuu kesällä 2022.

Tutustu tuloksiin tarkemmin osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Avainsanat

KuusijärviKyselytOsallistu ja vaikuta