Liikenneturvallisuuskyselyssä nousivat esiin tarpeet parantaa kadunylityspaikkojen turvallisuutta ja hillitä ylinopeuksia

Uutinen

Vantaa kysyi keväällä asukkailta näkemyksiä turvattomista paikoista Vantaan liikenteessä. Kyselystä oli kaksi versioita, joista toinen oli osoitettu kouluille ja toinen kaikille Vantaalla liikkuville.

Ihmisiä ylittämässä suojatietä

Tulokset otetaan huomioon, kun Vantaa laatii suunnitelman liikenneturvallisuuteen tehtävistä parannuksista. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kyselyssä sai kertoa mistä tahansa liikenneturvallisuusongelmasta. Puutteet merkittiin kartalle. Erityisen paljon kommentteja tuli turvattomista kadunylityspaikoista (25 prosenttia kaikista kommenteista), korkeista ajonopeuksista (22 %), puuttuvista jalankulku- tai pyöräväylistä (18 %) ja turvattomista liittymistä (17 %).

Kyselyssä esiin nousseet korkeat ajonopeudet voivat johtua joko paikkaan liian korkeaksi koetusta nopeusrajoituksesta tai kuljettajien ajamasta ylinopeudesta. Ongelmiin on Vantaalla jo reagoitukin, ja muutoksia on luvassa myös jatkossa.

”Vantaalla on viime vuosina järjestelmällisesti alennettu asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoituksia 40:stä 30 kilometriin tunnissa. Tarpeen mukaan nopeusrajoituksia on alennettu myös muilla kaduilla”, kertoo Vantaan liikenneinsinööri Olli Tamminen.

”Kaupungilla on keinoja vähentää myös turvattomuutta aiheuttavaa ylinopeuksien ajamista. Kaduille voidaan lisätä esimerkiksi erilaisia hidasteita, kuten töyssyjä. Vantaa reagoi ylinopeuksiin myös aloittamalla syksyllä 2022 automaattisen liikennevalvonnan. Valvontakameroita asennetaan ensi vaiheessa viiteen kohteeseen Vantaalla. Nopeusrajoitusten noudattamista valvoo poliisi”, kertoo Tamminen.

Ylinopeudet ovat usein syynä myös kadunylityksien kokemiseen turvattomaksi. Tällöin ylinopeuksien hillitsemiseksi voidaan rakentaa esimerkiksi korotettu suojatie, joka vaatii lähestyvältä ajoneuvolta hidastamista.

Liittymien turvattomuutta koetaan monesta eri syystä. Syitä ovat muun muassa liian suuret ajonopeudet, liikennevalojen puute ja risteysalueen huono näkyvyys esimerkiksi kasvillisuuden vuoksi. Jos liittymässä on liikennevalot, turvattomuutta aiheuttavat usein punaisia päin ajaminen ja se, että valo palaa vihreänä samaan aikaan sekä kääntyville että suojatietä ylittäville.

”Kyselyssä palautta tuli eniten kasvillisuuden aiheuttamista näkyvyysongelmista, joihin kaupunki voi puuttua raivaamalla näkymiä haittaavaa kasvillisuutta”, sanoo Tamminen.

Vastaajien liikenneturvallisuuskyselyssä ilmoittamat turvattomat paikat on merkitty interaktiiviseen karttaan. Erityyppiset huolenaiheet on merkitty eri värein, ja karttaa voi tarkentaa haluamaansa kohteeseen.

Lisätietoja kyselyn tuloksista myös osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Avainsanat

KyselytOsallisuus