Nuoret kutsutaan mukaan suunnittelemaan uutta tiedon keräämisen mallia

Uutinen

Asiasanat

NuorisopalvelutNuoret

SOS-Lapsikylä ja Vantaan kaupunki aloittavat hankkeen, jossa rakennetaan uusi tiedon keräämisen datamalli Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalveluille. Nuoret pääsevät mukaan työhön helmi–maaliskuussa järjestettävissä työpajoissa.

Viisi hymyilevää nuorta tietokoneen äärellä.

Kuva: Sercan Alkan

Tavoitteena on luoda malli, jonka avulla jatkossa saadaan kerättyä ajantasaista tietoa nuorten kokemuksista ja näkemyksistä. Kerättävää tietoa tullaan hyödyntämään nuorisotyön kehittämisessä. SOS-Lapsikylä on saanut hankkeelle aluehallintoviraston rahoituksen.  

Malli rakennetaan yhdessä nuorten kanssa. Helmi–maaliskuun aikana nuorille järjestetään työpajoja seuraavina ajankohtina avoimen nuorisotilatoiminnan aikana:    

  • Hakunilan nuorisotila to 2.2. klo 15.00–19.00 
  • Myyrmäen nuorisotila pe 3.2. klo 15.00–19.00 
  • Kivistön nuorisotila to 2.3. klo 15.00–19.00 
  • Havukosken nuorisotila pe 3.3. klo 15.00–19.00  

Työpajoissa nuoret pääsevät kertomaan, mitä tulevassa datamallissa pitäisi kysyä ja miten.  Lisäksi nuorten kanssa pohditaan, miten nuoret kysymyksiin vastaisivat ja miten erilaiset teemat saataisiin parhaiten näkyviin.  Työpajoihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista. 

Työpajoissa kerättävät nuorten näkemykset kootaan yhteen ja niiden pohjalta luodaan malliin tulevat kysymykset. Yksittäisen nuoren vastauksia ei pysty tunnistamaan lopullisesta koonnista. Työpajoissa nuorilta ei kerätä henkilötietoja kuten nimeä, ikää tai yhteystietoja. Hankkeen edetessä sen tuloksia esitellään uudelleen myös nuorille. Hankkeesta tiedotetaan Vantaan kaupungin vantaa.fi/nuoret -sivulla.

Työpajat järjestävät SOS-Lapsikylän asiantuntijat Elina Stenvall ja Tessa Kouvolainen, joilla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja työpajojen järjestämisestä.   

Lisätietoa kehittämistyöstä:
Annika Bäck, Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalvelut, p. +358 400 662 739
Elina Stenvall, SOS-Lapsikylä, p. +358 50 584 0279 

Avainsanat

Nuoret 13 -20 v.Kehittäminen