Pitkäjärven valuma-alueen tulviin ja rehevöitymiseen etsitään ratkaisuja – aiheesta asukaskysely sekä asukastilaisuus 25.5.

Uutinen

​​​​​​​Espoon ja Vantaan rajan ylittävän Pitkäjärven ja sen valuma-alueen vesistöt ovat paikoin rehevöityneitä, ja alueella esiintyy tulvia. Ongelmia ratkotaan kartoittamalla alueen vesienhallinnan mahdollisuudet ja toteuttamalla käytännön ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Pitkäjärvi

Pitkäjärvi. Kuva Johanna Pollari.

Vesienhallinnalla tarkoitetaan muun muassa erilaisten tulvia ehkäisevien rakenteiden, kuten kosteikkojen, rakentamista.

Pitkäjärven valuma-alue ulottuu Espoon Träskändasta Vantaan Keimolaan asti. Alueen vesistöjen ongelmista kerätään havaintoja kyselyllä, jossa voi merkitä kartalle tulvapaikkoja ja rehevöityneitä alueita, sekä muita vesistöihin liittyviä havaintoja. Kysely on auki osallistuvavantaa.fi-sivustolla 25.5. asti.

Hanketta esitellään kaikille avoimessa asukastilaisuudessa 25.5. klo 16.30–18. Tilaisuudessa kerrotaan Pitkäjärven tilasta ja hankkeen etenemisestä sekä kuullaan asukkaita vesialueisiin liittyvistä havainnoista. Tilaisuus järjestetään Espoossa sijaitsevan Lähderannan koulun ruokalassa, osoitteessa Lähdesuoni 4.

Tilaisuuden ohjelma:

16.30 Tilaisuuden avaus

16.35 Hankkeen esittely ja tietoa Pitkäjärven tilasta                                                                

17.00 Avoin keskusteluosio

18.00 Tilaisuuden lopetus

Toimet Pitkäjärven valuma-alueen tilan parantamiseksi toteutetaan yhteishankkeessa Vantaan ja Espoon kaupunkien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma vuosina 2022–2024.

Lisätietoja hankkeesta vantaa.fi-sivustolla

Tietoa vesienhallinnasta vesi.fi-sivustolla

Avainsanat

KyselytOsallistu ja vaikuta