Radon on hyvin hallinnassa Vantaan kaupungin omilla työpaikoilla

Uutinen

Vuonna 2020 tehtiin noin 300 radonmittausta 36 eri rakennuksessa, vain muutama mittaustulos vaati lisätietojen selvittelyä Säteilyturvallisuuskeskuksessa.

henkilö asentaa radonmittauspurkkia.

Vantaalla jokaisen työnantajan on selvitettävä, pitääkö työpaikalla mitata radonpitoisuus. Huomaamaton mittapurkki on paikoillaan pari kuukautta. Kuvaaja: Jaana Åberg

Vantaalla jokaisen työnantajan on selvitettävä, pitääkö työpaikalla mitata radonpitoisuus. Huomaamaton mittapurkki on paikoillaan pari kuukautta. Kuvaaja: Jaana Åberg

Vantaan kaupungin toimitiloissa esiintyy mittausten mukaan vain vähän radonkaasua. Vuonna 2020 tehtiin noin 300 radonmittausta 36 eri rakennuksessa, vain muutama mittaustulos vaati lisätietojen selvittelyä Säteilyturvallisuuskeskuksessa (STUK). Tarkistuksen jälkeen STUK totesi, että kaikki mitatut kohteet olivat kunnossa. Mittaukset jatkuvat kevään 2021 aikana.

Vantaan kaupunki mittaa suunnitelmallisesti omien toimitilojensa radonpitoisuudet. Kaupungin henkilöstöä työskentelee noin 250:ssa mittausten piiriin kuuluvassa rakennuksessa, joten mittaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Valtaosa koulu- ja päiväkotirakennuksista on jo mitattu viimeisen 10 vuoden aikana. Jäljellä olevien kohteiden osalta mittaukset kohdistetaan ensisijaisesti tilastollisesti Vantaan radonpitoisimmilla alueilla sijaitseviin kohteisiin.

Uudet mittauspurkit sijoitetaan maaliskuun loppuun mennessä 36 kohteeseen. Purkit kootaan analysoitavaksi toukokuun loppuun mennessä, ja analyysitulokset saadaan loppuvuodesta. Henkilöstön ei tarvitse tehdä mitään. Jos tulokset antavat aihetta toimenpiteisiin, niistä tiedotetaan rakennuksessa työskenteleville.

Vaikka Vantaan toimitilojen tulokset ovat näin hyvät, kattava radonpitoisuuden mittaus on tärkeää. Mittauksissa voi tulla esiin yksittäinen korkea radonpitoisuus, joka vaatii korjauksia. Radonpitoisuuden vähentämiseen on olemassa keinot, kun korjaustarve vain on tiedossa.

Työnantaja on velvollinen selvittämään radontilanteen

Radonkaasu on sisäilmahaitta, johon liittyy tutkitusti terveysriski. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Säteilylain tuore muutos velvoittaa kaikki pääkaupunkiseudun työnantajat selvittämään, pitääkö omalla työpaikalla mitata radonpitoisuus. Vantaa kuuluu alueeseen, jossa maaperästä voi kulkeutua liikaa radonkaasua huonetiloihin.

Linkki keväällä 2020 julkaistuun tiedotteeseen

Lisätietoa radonmittauksista löytyy Säteilyturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Linkki työnantajan velvoitteista kertovalle sivulle

Avainsanat

SisäilmaTilat