Rottien torjunta on yhteistyötä kaupungin ja asukkaiden kesken

Uutinen

Asiasanat

AsuminenEläimetYmpäristö ja luonto

Vantaan alueella on melko runsaasti rottia, mikä huolestuttaa monia. Kaupunki torjuu rottia omilla maillaan, kuten puistoissa ja koulujen pihoilla, mutta muilta osin torjunta kuuluu aina sille kiinteistölle, jonka alueella rottia on. Esimerkiksi taloyhtiöiden vastuulla on torjua rottaongelmaa omilla pihoillaan.

Rotta nurmikolla

Rottia on Vantaalla melko runsaasti. Kuva: Teemu Mäkelä

Tehokkaimmin rottien torjunta onnistuukin yhteistyönä: vaikka kaupunki torjuisi rottia omilla maillaan, tilanne ei merkittävästi parane, jos muilla alueilla rottaongelmaan ei puututa.

Merkittävin rottakannan kasvun syy Vantaalla on niiden kaupungista löytämä ruoka. Rotat saavat ravintoa usein esimerkiksi jätekatoksista. Ongelmia syntyy, jos jäteastiat ovat niin täynnä, että astioiden kannet ovat auki, tai jos jätekatoksen lattialla on jätteitä. Aika ajoin kannattaa myös tarkistaa, etteivät rotat ole jyrsineet reikiä jätesäiliöihin ja pääse sitä kautta säiliöiden sisälle.

Toinen merkittävä rottien ravinnon lähde ovat lintujen ruokintapaikat, mistä syystä lintujen ruokinta onkin kaupungin viheralueilla kielletty. Myös syksyisin maahan pudonneet omenat ja muut hedelmät voivat houkutella rottia, joten hedelmien keruu maasta auttaa torjunnassa.

Usein rottia näkyy tavallista enemmän rakennustyömaiden lähistöllä. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että rakennustyömaa lisäisi rottien määrää, vaan maan muokkaaminen ja tärinä rakennustyömailla rikkoo rottien pesiä ja saa ne hakeutumaan uusille alueille. 

Ensisijainen keino rottien torjunnassa on rottakannan kasvun ehkäisy niiden ruoanlähteitä rajoittamalla eli käytännössä roskattomuudesta ja siisteydestä huolehtimalla, mutta tarvittaessa rottia voi myös loukuttaa tai myrkyttää. Loukutusta voi tehdä omilla maillaan itse, mutta myrkytys pitää aina tilata alan ammattilaisilta. Taloyhtiöissä torjunnan järjestämisestä vastaa yleensä isännöitsijä.

Kaupungin viranomaiseen rottaongelmissa kannattaa olla yhteydessä silloin, kun vastuussa oleva kiinteistö ei ryhdy asianmukaisiin toimiin, kiinteistöön ei saada kontaktia tai ongelma vaikuttaa levinneen useille kiinteistöille. Tarvittaessa viranomainen voi tehdä kiinteistölle haittaeläintarkastuksen ja velvoittaa alueen omistajan ryhtymään toimenpiteisiin haittaeläinten hävittämiseksi.

Lisäksi kaupunki toivoo, että rotista kaupungin omilla mailla, kuten puistoissa, ilmoitetaan, mutta vain, jos tietyllä alueella näkyy jatkuvasti useita rottia. Sen sijaan yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa. Runsaammista rottahavainnoista voi ilmoittaa OmaVantaa-palautepalvelun kautta tai sähköpostitse kaupungin ympäristöterveyden haittaeläinvalvonnan sähköpostiosoitteeseen haittaelaimet@vantaa.fi.

Kokonaan rotista ei tulla pääsemään Vantaalla eroon. ”Kaupungin tavoitteena on, että rottien kanta pysyisi niin pienenä, ettei rotista aiheutuisi terveyshaittaa eikä haittaa asuintalojen rakenteille”, kertoo Vantaan kaupungin terveydensuojelutarkastaja Eeva Jääskeläinen.

Avainsanat

Ympäristö