Sisäilmaoireilu ja olosuhdehaitat vähenivät kouluissa ja päiväkodeissa korjausten jälkeen

Uutinen

Vantaan kaupungin päiväkotien ja koulujen henkilöstön tiloissa kokemaa oireilua ja olosuhdehaittoja on selvitetty kouluissa ja päiväkodeissa.

Vantaan kaupungin päiväkotien ja koulujen henkilöstön tiloissa kokemaa oireilua ja olosuhdehaittoja on selvitetty kouluissa ja päiväkodeissa, joita on korjattu muutaman viime vuoden aikana. Kyselyn tulokset ovat erittäin hyvät: korjatuissa tiloissa sekä koetut olosuhdehaitat että oireilu ovat vähentyneet vähäisiksi.

Työterveyshuollon kyselyssä on kartoitettu henkilöstön kokemia oireita ja olosuhdehaittoja ennen ja jälkeen tehtyjen korjausten. Vastauksia pyydettiin kohdennetusti henkilöiltä, jotka ovat työskennelleet korjatuissa tiloissa sekä ennen että jälkeen korjausten, jotta vertailu olisi luotettavaa. Joukossa oli sekä perusteellisesti että osittain korjattuja rakennuksia.

Pilottikyselyssä on ollut mukana 12 kohdetta: päiväkoteja, kouluja ja yksi ammattioppilaitoksen yksikkö. Koko kyselyssä vastausprosentti oli noin 40 %. Yksittäisten kohteiden tuloksia ei pienen vastaajamäärän vuoksi julkisteta, mutta kaikkien tilojen vastausprofiilit olivat samanlaisia: sisäilmakorjaukset ovat onnistuneet vähentämään kokemuksia oireilusta ja olosuhdehaitoista.

Olosuhdehaitat ja oireilu vähenivät murto-osaan

Olosuhdehaittoja ennen korjauksia koki tutkituissa tiloissa paljon tai erittäin paljon 30-69 % vastaajista. Eniten koettiin tunkkaisuutta, lämpötilaolojen puutteita (kuumuus/kylmyys) ja siivouksen tason puutteita (havaittava lika/pöly). Korjausten jälkeen rakennuksesta johtuvia hajuja koki vielä 3 - 7% vastaajista. 10 % koki edelleen tunkkaisuutta. Ehdoton enemmistö ei enää havainnut poikkeavia hajuja korjausten jälkeen.

graafi sisäilmaolosuhdehaitoista.

 

Niissä kohteissa, joissa vielä vähäisessä määrin havaittiin hajuhaittoja, selvitetään tarkemmin hajujen syy ja tehdään tarvittavat korjaustoimet.

Koetut oireet vähenivät suunnilleen samassa suhteessa koettujen olosuhdehaittojen kanssa. Tulokset olivat tältä osin erittäin hyvät. Äänen painuminen ja käheys, silmien ärsytysoireet, nenän tukkoisuus ja yskäoireet ovat vähentyneet merkittävästi korjausten jälkeen. Nämä oireet voivat viitata rakennusten mikrobi- ja kosteusvaurioihin, mutta myös mm. kuidut voivat aiheuttaa vastaavia oireita. Kuitulähteitä onkin poistettu useiden sisäilmakorjausten yhteydessä. Toistuvat hengitystieinfektiot ja astman pahenemisvaiheet ovat laskeneet erittäin vähäiselle tasolle, molemmat näistä voivat viitata kosteus- ja mikrobivaurioihin, vaikka voivat toki johtua muistakin seikoista. Oireilutilanne on siis parantunut huomattavasti korjausten yhteydessä.

graafi työntekijöiden oireista.

 

Oireilulle voi olla monia syitä, muitakin kuin rakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot tai muut sisäilman haitat. Pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä rakennuksen vaurioita tai kuntoa, vaan tilat pitää tutkia huolellisesti ennen korjauksia.

Kyselyssä mukana olivat Hiekkaharjun, Kanniston, Lehtikuusen, Ruusuvuoren, Simonkallion ja Veromäen koulut, Varian Talvikkitien yksikkö sekä Rautpihan, Riihipellon, Simonmetsän, Solkikujan ja Vantaanlaakson päiväkodit.

Vantaan kaupungilla on työntekijöitä yli 300 rakennuksessa. Niissä kaikissa voi olla isompia tai pienempiä sisäilmaan vaikuttavia vikoja. Tämän selvityksen mukaan osittainenkin korjaus on toimiva käytäntö, jos perusteellisempaa korjausta joudutaan odottamaan.

Avainsanat

SisäilmaTilat