Syksyn kehittämistyö vauhdissa sote-uudistushankkeissa

Uutinen

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveysLapsiperheetNuoret

Asukkaan asialla -hankkeessa sekä rakenneuudistushankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan yhteistyössä.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa sekä rakenneuudistushankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan yhteistyössä. Syksyn kuluessa molempien hankkeiden työskentely on jo päässyt hyvään vauhtiin. Kehittämispilottien kohteita kartoitetaan ja suunnitellaan, osa piloteista on jo saatu käyntiin. Yhteistyössä molempien kaupunkien henkilöstön, alueen järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajien sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa monialaista ja -äänistä kehittämistyötä jatketaan siitä, mihin keväällä jäätiin. Kehittämistyötä ei tehdä vain sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällä, vaan työhön osallistuu ammattilaisia myös kuntalaispalveluista, työllisyydenhoidosta, varhaiskasvatuksesta sekä kouluista ja oppilashuollosta.  

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämiskärjet tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, osittain poikkileikkaavan yhteiskehittämisen merkeissä. Neuvonnan ja asiakasohjauksen kärjessä jatketaan sähköisen asioinnin, palveluihin ohjautumisen sekä hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämistä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kärjessä innostutaan perheille avoimen perhekeskuksen kehittämisestä ja työpajatyöskentely on jo pitkällä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kärjessä on jo aloitettu hyvän vastaanoton saanut Päihtyneen ohjaus poliisin toimesta -pilotti ja muitakin kehittämispilotteja saadaan käynnistettyä syksyn aikana. Vastaanottopalvelujen kärjessä taas pohditaan palveluiden virtaustehokkuuden parantamista sekä paljon palveluja tarvitsevien palvelukehitystä. Suunnitelmissa on esimerkiksi ottaa käyttöön osallistavat ja toimintakykyä edistävät sosiaalityön menetelmät.

Rakenneuudistushanke päättyy vuoden 2021 lopussa, joten hankkeen työ alkaa jo olla loppusuoralla ja työn tuloksien raportteja voidaan odottaa ensi vuoden puolella muun muassa digipalveluiden, tiedolla johtamisen sekä palvelujen strategisten hankintojen osalta. Rakenneuudistushankkeen työ mm. digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta luo myös pohjaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnalle.

Lisäksi hankkeissa työskennellään mm. osallisuuden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden parissa. Hyvinvointialueiden perustamisen lainsäädännön tultua hyväksytyksi sote-uudistushankkeet sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue alkavat näkyä entistä enemmän kaupunkien viestinnässä.

Avainsanat

Hyvinvointialue