Tervetuloa aloittamaan varhaiskasvatusta!

Uutinen

Asiasanat

Varhaiskasvatus

Vantaalla varmistamme, että jokainen lapsi saa hyvän alun varhaiskasvatukseen sekä sujuvat siirtymät esimerkiksi ryhmästä tai toimintayksiköstä toiseen. Olemme laatineet varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajille muistilistan, joka voi auttaa uudenlaisen arjen aloituksessa.

Aikuinen leikkii lapsen kanssa.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Muistilista huoltajalle lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa

  • Tutustuta lapsi varhaiskasvatuspaikkaan ensimmäisen kerran yhdessä sinun kanssasi.
  • Mahdollisuuksien mukaan suunnittele ensimmäiset päivät varhaiskasvatuksessa lyhyemmiksi.
  • Ensimmäisinä aamuina varaa enemmän aikaa, kun tuot lasta varhaiskasvatukseen.
  • Lapsella voi olla mukana tärkeät tavarat, kuten unilelu.
  • Eronhetki voi olla molemmille tunteikas. Ikävän tunteet ovat sallittuja.
  • Lähtemistä ei tarvitse turhaan viivyttää.
  • Tarvittaessa voit olla päivän aikana yhteydessä henkilöstöön ja kysyä kuinka lapsella sujuu.
  • Perehdy jaettuihin tiedotteisiin ja tallenna ryhmän puhelinnumero.
  • Keskustelu, välitön palaute ja ryhmän henkilöstön pitäminen ajan tasalla lapseen liittyvissä asioissa auttavat toimivan vuorovaikutuksen rakentumisessa kodin ja varhaiskasvatuksen välille.
  • Jokainen lapsi tutustuu omaan tahtiin varhaiskasvatuspaikkaan. Positiiviset kokemukset kaveri- ja leikkitilanteista, erilaisesta toiminnasta sekä turvallisesta vuorovaikutuksesta aikuisten kanssa helpottavat varhaiskasvatukseen sopeutumista.

Aloittamisen ja siirtymisen käytänteillä tavoittelemme lapsen turvallisuuden ja luottamuksen tunteen syntymistä, sekä hyvän yhteistyön käynnistymistä ja jatkumoa huoltajien kanssa.

Avainsanat

Päiväkodit