Tietoa Vantaan kaupungin toimitilojen ilmanvaihdosta

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vantaan kaupungin toimitiloissa ilmanvaihto on käynnissä, kun tilat ovat käytössä. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen sisäilma työntekijöille ja kaikille käyttäjille. Tarkoituksena on myös, että ilmanvaihto on käynnissä aina, kun tiloissa on merkittävää käyttöä, tästä ei ole tarkoitus tinkiä.

Sisäkuva Hämeenkylän koulusta.

Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa ilmanvaihdosta seuraavista asioista:

  • Tavanomainen ilmanvaihdon käyttö
  • Puutteita ilmanvaihdossa?
  • Ilmanvaihto ja Covid
  • Ilmanvaihto päällä ilta- ja viikonloppukäyttäjiä varten
  • Jäähdytyskeinot vähissä
  • Rakennukset ovat erilaisia.

Tavanomainen käyttö

Koulujen, päiväkotien ja muiden välillä tyhjinä olevien tilojen ilmanvaihto toimii tilojen käytön aikana ja sen lisäksi myös pari tuntia ennen käytön alkamista ja käytön päättymisen jälkeen. Pitkän käyttötauon aikana esimerkiksi viikonloppuna ilmanvaihtoa käytetään kerran vuorokaudessa, jolloin sisäilma vaihtuu tehokkaasti.

Näin toimien varmistetaan hyvä sisäilma, mutta samalla toimitaan kustannustehokkaasti ja pienennetään hiilijalanjälkeä. Ilmanvaihto pyritään pitämään tehokkaana silloin, kun rakennuksessa on ihmisiä. Koska kyseessä ovat erittäin suuret kiinteistöt, tällä keinolla saadaan kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen säästöt ilmanvaihto- ja lämmityskuluissa.

Vantaan käytäntö noudattaa kuntien sisäilmaverkoston ilmanvaihdon yleisohjetta ja Sisäilmayhdistyksen Hyvä sisäilma -suositusta. Yleisohjeen jälkeen tehdyt seurantatutkimukset osoittavat, että ohjeen mukainen ilmanvaihdon käyttö takaa hyvän sisäilman laadun. Sisäilman laadun ei todettu olevan parempi, vaikka ilmanvaihto olisi toiminut jatkuvasti läpi yön. Tällainen jaksottainen käyttö ei aiheuta kosteusvaurioita rakenteisiin. Jos talon rakenteisiin kerääntyy kosteutta, sen aiheuttaa jokin rakenteissa oleva virhe tai vaurio, ei ilmanvaihto.

Tarvittaessa sisäilma-asiantuntijat määrittävät yksilöllisen ilmanvaihdon käytön niihin rakennuksiin, joissa on sisäilmaongelmia.

Puutteita ilmanvaihdossa?

Ilmanvaihdon toiminnan puutteista tai vikaepäilystä on ilmoitettava nopeasti esimiehelle, joka tekee ilmoituksen huoltoyhtiölle. Jos ongelma jatkuu tehdystä huoltokorjauksesta huolimatta, asiasta on esimiehen syytä tehdä sisäilmailmoitus sisäilma-asiantuntijoille. Kaikista sisäilman laadun poikkeamista ja epäilyistä on hyvä ilmoittaa.

Ilmanvaihto ja Covid

Ilmanvaihtojärjestelmä vaihtaa tiloissa ilman tehokkaasti samalla suodattaen ja poistaen siitä ulkoilmasta peräisin olevia epäpuhtauksia.

Suomalaisissa rakennuksissa on maailmanlaajuisesti verrattuna erittäin tehokas koneellinen ilmanvaihto ja henkilömäärään perustuvat suuret ilmamäärien mitoitukset. Vantaan toimitiloissa  koko ilmamäärä vaihtuu kohdetyypin mukaan 2–4 kertaa tunnissa. Tässä suhteessa tilanne on hyvä. Tosin, jos joku pärskii vieressä, ilmanvaihto ei pysty poistamaan tällaisia äkillisiä altisteita ilmasta heti. On pidettävä turvaetäisyydet ja estettävä kaikin keinoin ilmaan pääsevät altisteet.

Ilmanvaihto päällä ilta- ja viikonloppukäyttäjiä varten

Ilmanvaihto pidetään päällä myös iltaisin ja viikonloppuisin Timmi-järjestelmään kirjattujen varausten mukaisesti ja vielä kaksi tuntia varauksen päättymisen jälkeen. Jos Timmiin ei ole viety kaikkia vakituisia varauksia, tilojen käyttäjätahon pitää korjata asia.

Satunnaisesta tilojen ilta- ja viikonloppukäytöstä täytyy ilmoittaa etukäteen, jotta ilmanvaihto tiedetään pitää päällä. Ilmoitus pitää muistaa tehdä mahdollisimman aikaisin Vantin tekniselle asiantuntijalle.

Useissa rakennuksissa on ilmanvaihdon lisäaikapainike, jolla käyttäjät voivat itse pidentää ilmanvaihdon käyttöaikaa vaikkapa iltakokousta varten. Tähän kannattaa pyytää opastus huollolta.

Ilmanvaihdon päällä pitäminen on syytä suhteuttaa tilojen käyttäjämäärään: koko rakennuksen ilmanvaihtoa ei kannata pitää päällä, jos tiloissa työskentelee satunnaisesti vain muutamia ihmisiä esimerkiksi kesäaikaan. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa tuulettaa tilaa ikkunoiden kautta. Ikkunat on kuitenkin aina suljettava työskentelyn loputtua.

Jäähdytyskeinot vähissä

Valtaosassa Vantaan toimitilarakennuksia ei ole jäähdytyksellä varustettua ilmanvaihtoa, minkä takia sisälämpötila nousee korkeaksi kuumina ja kosteina päivinä. Tilanne helpottaa vasta, kun päivätkin viilenevät. Ikkunatuuletusta, taukoja ja ulkoilua suositellaan kuumina päivinä.

Moni toivoo ilmanvaihdon lisäämisestä ratkaisua lämpötilan laskuun, mutta kuuman ulkoilman puhaltaminen sisälle ei alenna sisäilman lämpötilaa. Jos rakennuksessa on automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa niin sanotun yötuuletuksen, sitä käytetään tehokkaasti. Kuitenkin talojen rakenteet ovat huippuhelteessä kuumentuneet niin, että yöaikaisen viileämmän ilman vaikutus on lyhytaikainen. Kun ulkoilma aamulla lämpenee uudestaan, myös sisälämpötila nousee nopeasti.

Seurannassa näkyy, että vanhojen ja uusien rakennusten päiväaikaiset sisälämpötilat eivät eroa suuresti toisistaan, vaikka uudemmissa yötuuletus on käytettävissä. Tämän vuoksi järkevintä on käyttää ilmanvaihtoa tavanomaiseen tapaan myös helteiden aikaan. Hellejaksot ovat Suomessa vielä verrattain lyhyitä, joten eteläisemmistä maista tuttuja jäähdytysjärjestelmiä ei Suomessa ainakaan toistaiseksi rakenneta kustannus- ja energiansäästösyistä.

Rakennukset ovat erilaisia

Eri aikoina rakennetuissa rakennuksissa on hyvin erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä. Vanhassa isossa rakennuksessa voi olla vain yksi iso ilmanvaihtokone, joka palvelee koko rakennusta. Tällöin koko rakennuksen ilmanvaihto on yhtä aikaa päällä tai pois päältä. Uusissa rakennuksissa ilmanvaihdon toiminta on jaettu alueittain niin, että joka alueella on oma ilmanvaihtokone ja tilojen ilmanvaihtoa voidaan hallita yksilöllisemmin.

Kiitos ymmärryksestä: kun yhdessä säästetään energiaa ja kustannuksia, käyttövaroja saadaan kohdennettua tärkeimpiin tarpeisiin. Oikein kohdennettu ilmanvaihto toimii tehokkaasti ja pitää sisäilman raikkaana silloin, kun tiloissa on ihmisiä. 

Tietoa on Vantaan verkkosivuilla: vantaa.fi/sisailma. Lisätietoja voi myös kysyä osoitteesta sisailma@vantaa.fi.

Avainsanat

Sisäilma