Tikkurilan keskuspuiston itäosaan rakennetaan puistoraitti ja latureitti

Uutinen

Pääosin Koivuhaassa sijaitsevan Tikkurilan keskuspuiston itäosaa kehitetään. Alueelle rakennetaan muun muassa uusi kulkureitti ja istutetaan kasvillisuutta.

Tammenoksa

Puistoalue sijaitsee Kylmäojan ja Osmankäämintien sekä Klökarsintien ja Osmankääminkujan varrella sijaitsevien asuinrakennusten välille jäävällä alueella (aluerajaus karttavantaa.fi-palvelussa).

Alueelle rakennetaan 3,5 metriä leveä puistoraitti ja nurmipintainen 4,5 metriä leveä alue hiihtolatuja varten. Uusi latupätkä yhdistyy lännessä Tikkurilan keskuspuiston latuihin ja idässä Tikkurilan urheilupuiston latuihin.

Sekä puistoraitti että latualue valaistaan. Alueelle tulee kolme penkkiä, joista kaksi rakennettavan puistoraitin itäpäähän ja yksi länsipäähän. Lisäksi rakennetaan hulevesiviemäri.

Puistoalueen reunoilla säilytetään siellä nykyisin kasvavaa puutarhamaista kasvillisuutta, minkä lisäksi sinne istutetaan pensaita, lehtipuita ja muutama havupuu. Kylmäojan varren puustoisilla alueilla oleva nykyinen kasvillisuus säilytetään.

Rakennustyöt ovat alkaneet tällä viikolla ja valmistuvat elokuun 2023 loppuun mennessä. Koko alue on aidattuna rakennustöiden ajan.

Avainsanat

Puistot