ترجمه ماشینی در vantaa.fi در درک موضوع کمک می کند.

Uutinen

ترجمه ماشینی صفحات اینترنتی وانتا (Vantaa) اکنون به صد زبان در دسترس است. ترجمه های ماشینی بویژه در مواقعی که ترجمه رسمی وجود ندارد، در درک محتوای کمک می کنند.

Työllisyyspalveluiden neuvonta

دکمه ترجمه در سمت راست بالای صفحه، بلافاصله در سمت چپ ترجمه های رسمی قرار دارد. زبان های رسمی Vantaa.fi، زبان های فنلاندی، سوئدی و انگلیسی هستند. 

این دکمه در صفحه نمایش کامپیوتری قابل استفاده است. در دستگاه های مبایل، می توان از امکانات ترجمه خود مرورگر استفاده نمود. 

با استفاده از این دکمه، ترجمه ماشینی از محتوای متن صفحه قابل رؤیت می گردد. به این دلیل که این ترجمه ماشینی است، می تواند کمبودها و اشتباهاتی داشته باشد. 

این خدمات توسط مترجم گوگل ارائه می شود. در صورتی که از محتوای مورد نظر ترجمه رسمی در دسترس باشد، بهتر است از آن استفاده شود. 

در شهر وانتا (Vantaa) به بیشتر از 120 زبان صحبت می شود. معمولترین زبان خارجی، زبان روسی است. در زمان تحویل سال 2021 و 2022، 23 درصد از اشخاص ساکن وانتا (Vantaa) خارجی زبان بودند.

دکمه ترجمه در vantaa.fi در تمام صفحاتی که موضوع کلی دارند، از جمله در صفحات Business Vantaan ، وجود دارد.

Avainsanat

MonikielisyysDarinkielinen (دری)