Vaikuta Korson keskusta-alueen suunnitteluun, vastaa kyselyyn 13.1. mennessä!

Uutinen

Korson keskustan alueelle laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta aluetta suunnitellaan tulevina vuosina. Asukkaiden toivotaan kertovan toiveitaan alueen kehittämiseksi verkkokyselyssä, joka on auki 13.1. saakka.

Kaavarunko on suunnitelma, jossa hahmotellaan, minne ja kuinka paljon alueelle rakennetaan uusia asuntoja, liiketiloja, julkisia palveluita, puistoalueita ja uusia kulkuväyliä, sekä miten pysäköinti alueella järjestetään. Korson keskustaa halutaan laajentaa nykyisen keskustan itä- ja eteläpuolelle, ja nykyiseen keskustaan halutaan rakentaa lisää. Korson ydinkeskustasta suunnitellaan kävelykeskustaa.

Suunnittelu koskee aluetta, joka ulottuu etelässä Kulomäentiehen, lännessä Ankkapuistoon, pohjoisessa Leppäkorven kouluun ja idässä Otavatiehen.

Kyselyssä voi kertoa kantansa asuinrakentamisen, liikkumisen, palvelutarjonnan ja viheralueiden kehittämiseen. Kantaa voi ottaa esimerkiksi siihen, minne haluaisi sijoitettavan viheralueita, ja millaisia viheralueita pitää tärkeimpinä – lähiliikuntapaikkoja, koirapuistoja, mahdollisuutta kaupunkiviljelyyn vai jotain muuta? Entä millaisia palveluita alueelle toivoisi?

Mielipiteiden lisäksi kyselyssä kysytään myös nykypäivän tilanteesta ja tottumuksista: millä alueilla Korsossa viihtyy, mitä kulkureittejä käyttää eniten, ja missä määrin käyttää paikallisia palveluita.

Kyselyssä on yhteensä 43 kysymystä, joista osa monivalintakysymyksiä ja osa avokysymyksiä. Kysymyksistä voi vastata halutessaan vain osaan. Vastaa kyselyyn osallistuvavantaa-sivustolla.

Korsoa kehitetään yhteistyössä asukkaiden, kaupungin ja yksityisten rakennuttajien kesken

Vantaata kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kesken. Kaupunki laatii kaavat, joissa määritellään, mitä kullekin tontille saa rakentaa. Kaupungin työnä on päättää, saako tietylle tontille rakentaa esimerkiksi asuntoja, liiketiloja, toimistotiloja tai julkisia palveluja, kuten koulun tai päiväkodin. Kaupunki päättää myös esimerkiksi rakennusten enimmäiskorkeudesta.

Kun kaava on laadittu eli mahdollisuudet rakentamiselle luotu, on vuorossa varsinainen rakennuttaminen. Tässä kohtaa päätöksen jokaisen yksittäisen asuin-, liike- tai toimistorakennuksen rakentamisesta tekevät yksityiset rakennusyhtiöt. Kaupunki taas tekee päätökset koulujen, päiväkotien, katujen ja puistojen rakentamisesta.

”Kaavarunkotyössä pyritään luomaan suunnitelma, joka olisi toisaalta sopiva asukkaiden tarpeisiin, mutta tarjoaisi myös taloudellisesti kannattavia rakennuttamiskohteita yksityisille rakennuttajille – vain siten Korson keskustan kehittäminen saadaan toden teolla liikkeelle”, kertoo Korson suuralueen aluearkkitehti Mari Jaakonaho.

Suunnitelmia Korson kehittämiseksi on tehty aiemminkin, mutta suunnitelmat ovat toteutuneet vain osin. Esimerkiksi Ankkapuistoa on kehitetty. Nyt tehtävässä suunnitelmassa etsitään uutta ratkaisua, jonka laatimisessa hyödynnetään aiemmista kehitysprojekteista saatuja kokemuksia.

Kaavarunko ei ole lainvoimainen asiakirja, eikä sen perusteella voida vielä rakentaa mitään. Varsinaiset lainvoimaiset kaavoituspäätökset tehdään myöhemmin, alueelle laadittavissa useissa asemakaavoissa. Asemakaavoja laaditaan jatkossa kaavarungon suunnitelmia hyödyntäen.

Lisätietoja kaavarungosta

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaKyselytMetsolaKorso