Vantaa mittaa toimitilojensa radontilannetta

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vuoden 2022 kevätkauden radonmittaukset ovat käynnissä Vantaan toimitiloissa. Vantaan kaupunki mittaa suunnitelmallisesti vuosittain aina osan toimitiloistaan niin, että kaikki tilat saadaan mitattua vuorollaan.

Radonmittauspurkkia asennetaan päiväkodissa

Radonmittauspurkkia asennetaan päiväkodissa

Mitattaviin rakennuksiin on tiedotettu mittauksen alkamisesta. Kohteet saavat myös tiedotteen mittausutuloksista, kun ne valmistuvat. Kaupungin henkilöstöä työskentelee yli 250:ssä mittausten piiriin kuuluvassa rakennuksessa, joten mittaukset on jaksotettu monelle vuodelle. 

Vantaa kuuluu maantieteelliseen alueeseen, jossa maaperästä voi kulkeutua liikaa radonkaasua huonetiloihin. Kaikkia työpaikkarakennuksia ei tarvitse mitata. Säteilylaki velvoittaa kuitenkin kaikki pääkaupunkiseudun työnantajat selvittämään, onko oma työpaikka sellainen, jossa mittaus pitää tehdä. 

Kaupunki on mitannut ensiksi tilat, joissa on paljon käyttäjiä, rakennus sijaitsee erityisellä radonriskialueella tai rakennukseen suunnitellaan muita korjauksia, joihin mahdollisesti tarvittavat radonkorjaukset voi yhdistää. 

Radonpitoisuuden nykyinen raja on 300 Bq/m3. Jos raja ylittyy mittauksessa, sisäilma-asiantuntijat tiedottavat asiasta työpaikalle ja hoitavat määräysten mukaiset tarkentavat mittaukset. Tarvittavat korjaukset radonpitoisuuden pienentämiseksi pyritään tekemään nopeasti. 

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. 

Linkki Säteilyturvakeskuksen sivulle, joka kertoo työnantajan velvoitteista.

Avainsanat

Sisäilma