Vantaalainen vapaaehtoisteko 2022 edistää osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia

Uutinen

Asiasanat

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys

Vuoden 2022 vantaalainen vapaaehtoisteko on Korson Kyläneuvoston toiminta osallisuuden edistämiseksi. Tunnustus julkistettiin Vantaan kaupungin vapaaehtoisten kiitosjuhlassa Heurekassa 15.11.2022.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Jan Axberg, Pirkko Tiihonen, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Mira Sten ja Ari Tammi.

Vapaaehtoisvoimin toimivan Korson Kyläneuvoston tavoitteena on mahdollistaa korsolaisten ruohojuuritason osallistuminen ja vaikuttaminen oman kylän asioihin. Kyläneuvoston toiminta edistää osallisuutta, rakentaa yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen ja vaikuttamisen. Kyläneuvoston avulla korsolaiset voivat tehdä helposti aloitteita, ideoida uutta toimintaa, tuoda esille palautetta ja asioita, joita Korsossa voi parantaa.  

Ehdotuksia vuoden vapaaehtoisteoksi kerättiin lokakuussa kaikille avoimella kyselyllä. Muita ehdotuksia tunnustuksen saajiksi olivat olivat mm. murtsikkakirjasto, Aikuisopiston Autetaan ommellen ja neuloen –ryhmä sekä Pääkaupunkiseudun eläintensuojeluyhdistys ry. Tunnustuksen saajan valitsi Vantaan kaupungin vapaaehtoistoiminnan verkosto.  

Tunnustuksen vastaanottivat Korson Kyläneuvostosta Mira Sten, Ari Tammi, Jan Axberg ja Pirkko Tiihonen.  

Kuva: Janne Selin

Avainsanat

VapaaehtoistoimintaPalkinnot