Vantaan ensimmäinen kotoutumisen verkostotapahtuma yhdisti toimijat

Uutinen

Asiasanat

JärjestötMaahanmuuttajat

Vantaan kotoutumisen verkostotapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa torstaina 18.8.2022 Kulttuuritehdas Vernissassa. Neuvoa Vantaa –hankkeen järjestämä tapahtuma toi yhteen vieraskielisten asiakkaiden kanssa työskentelevät toimijat: viranomaiset, kunnan ja kolmannen sektorin työntekijät, vapaaehtoistyötä tekevät sekä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet.

Vantaan kotoutumisen verkostotapahtumassa Aadan Ibrahim haastatteli näytteilleasettajia. Kuvassa toiminnastaan kertovat Nicehearts ry ja Moniheli ry.

Vantaan kotoutumisen verkostotapahtumassa haastateltiin näytteilleasettajia. Kuvassa toiminnastaan kertovat Nicehearts ry ja Moniheli ry.

Näytteille asettajat kertoivat paikan päällä palveluistaan ja ajankohtaisista toiminnoistaan. Tiedon jakamisen lisäksi osallistujat verkostoituivat muiden työn parissa toimivien kanssa. 

Tapahtumassa edustamassa olivat Kela, Kotoutumisentukena.fi, suomenruotsalainen tiedotus- ja kulttuurikeskus Luckan, Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, Moniheli ry, Moniku –neuvolapalvelu on monikielisille ja –kulttuurisille lapsiperheille, Nicehearts ry, Sahan seura/Hyvinvointia naisille -hanke, Talent Vantaa, Vantaan maahanmuuttajapalvelut, Vantaan osaamiskeskus, Vantaan venäläinen klubi, Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA) sekä Vantaan monikielinen neuvontapiste.

Iltapäivän puheenvuoroissa jaettiin tietoa kotoutumista edistävästä työstä. Ensimmäisessä puheenvuorossa pohdittiin muun muassa julkisten tilojen merkitystä kotoutumisen tukemisessa Jyväskylän yliopiston dosentin Tiina-Riitta Lapin johdolla.  

Owal Group Oy:n asiantuntijan Risto Karisen puheenvuoro avasi järjestöjen tekemän kotoutumistyön kustannushyötyjä eri näkökulmista Tsempataan! -hankkeelle tehdyn kustannushyötyarvioinnin kautta.  

Tapahtuman lopuksi asiantuntija Pirkko Matkaselkä juhlisti viimeistä työpäiväänsä kaupungilla jakamalla tietoa Vantaan kotoutumistyön elämänkaaresta.  

Avainsanat

VerkostotTapahtumatMonikulttuurisuusMaahanmuutto