Vantaan monikielinen neuvonta palveli ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 4700 asiakasta

Uutinen

Vantaan monikielinen neuvonta on palvellut kuntalaisia tammikuussa vuoden ajan. Neuvonnan lanseerannut Neuvova Vantaa -hanke tukee monikielisiä kuntalaisia ja heidän kanssaan töitä tekeviä ammattilaisia.

Mies istuu aidalla talon seinässä olevan muraalin edessä.

Matalan kynnyksen monikieliseen neuvontaan ovat tervetulleita kaikki.

Tavoitteena kaikkien kuntalaisten yhtenvertainen palveluihin pääsemisen

Vantaa on Suomen nopeimmin kasvava ja kansainvälisin kaupunki. Kaupungin neuvontapalveluiden kielivalikoiman suppeus vaikuttaa palveluiden saavutettavuuteen. Järjestöt täydentävät kaupungin palveluvalikoimaa – kaikille kieli- ja kulttuuriryhmille ei kuitenkaan aina ole löytynyt sopivaa palvelua.

Tähän haasteeseen on kaupungilla vastattu. Kaupungin johtoryhmä linjasi syyskuussa 2021, että Vantaalle perustetaan oma monikielinen neuvontapiste yleisneuvontaa antavan Vantaa-infon yhteyteen.

Vieraskielisten neuvonnan koordinoitu tukikeskus eli Neuvova Vantaa -hanke käynnisti kahtena päivänä viikossa Vantaan monikielisen neuvontapalvelun syksyllä 2021 koronaepidemian vauhdittamana. Toiminta laajeni jo alkuvuodesta 2022 jokapäiväiseksi Myyrmäen ja Tikkurilan Vantaa-infoihin sekä International House Helsinkiin.

Monikielinen neuvontapiste tarjoaa maksutonta henkilökohtaista neuvontaa Vantaan kaupungin sekä eri viranomaisten ja järjestöjen palveluissa. Neuvontakielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia, ranska, somali, dari ja farsi.  

Monikielisellä neuvonnalla pyritään takaamaan vieraskielisten vantaalaisten yhdenvertainen pääsy palveluihin ja tietoon, sujuvoittamaan asiakkaiden palvelupolkuja sekä tukemaan aktiivista kuntalaisuutta ja kotoutumista.  

Puhelintulkkausta ja ryhmäneuvontoja

Syksyllä neuvonnassa otetiin käyttöön myös puhelintulkkaus, joka on parantanut palvelun saavutettavuutta eri kieliryhmille. Monikielinen neuvonta onkin tavoittanut laajasti vieraskielistä kohderyhmäänsä: neuvonnassa palveltiin yhteensä 4746 asiakasta vuonna 2022.

Hankkeessa on pilotoiltu lisäksi ryhmämuotoista neuvontaa sekä monialaista yhteistyötä. Syystalvella monikieliset palveluneuvojat järjestivät ryhmäneuvontoja viroksi ja dariksi Kelan ja TE-palveluiden teemoista.

Uudella hankekaudella 2022-23 tarkastellaan monikielisen neuvonnan jatkuvuutta ja asemaa osana kunnan neuvontapalveluita. Samalla tehdään toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointia.

Vahva verkostoyhteistyö luotsaa hanketta eteenpäin

Neuvova Vantaan laaja yhteistyöverkosto on kasvanut vahvalla ammattiosaamisella. Hankkeen touko-kesäkuussa toteutetussa sidosryhmäkyselyssä vastanneet kokivat, että Neuvova Vantaa-projektin kehittämistyöstä on hyötyä vieraskielisten neuvontaa tekeville. Uutiskirje, tiedotus ja verkkosivuille tuotettu sisältö ovat tukeneet neuvonta- ja ohjaustyötä.

 

Avoin "väylä" kaikille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, hienoa tiedon jakoa ja yhteistyönäkymiä!Verkoston toiminnasta saatu palaute

Tervetuloa verkoston jäseneksi!

Neuvova Vantaa-verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli sata toimijaa kunnan, valtion viranomaisten sekä järjestöjen puolelta. Verkosto on avoin kaikille vieraskielisiä työssään kohtaaville.  

Hankkeen toimesta on järjestetty erilaisia verkoston infoja, koulutuksia ja työpajoja. Neuvova Vantaan syksyn verkkoinfoissa aiheina ovat olleet mm. ikäihmisten palvelut, työllisyyspalvelut sekä verkkomateriaalit neuvonnan tukena.  

Hankkeen kumppanuusasiantuntija antaa myös konsultaatiota liittyen vieraskielisten palveluihin sekä toimii siltana eri toimijoiden välillä uutta yhteistyötä suunniteltaessa.

Liity mukaan Neuvova Vantaa -verkostoon Webropol-lomake täyttämällä!

Avainsanat

MonikulttuurisuusHankkeetNeuvonta