Vantaan peruskouluissa kokeillaan uudenlaista tapaa edistää yhteisöllisyyttä ja oppilaiden hyvinvointia

Uutinen

Vantaan peruskouluihin palkataan 11 kouluvalmentajaa lukuvuodeksi 2023–2024. Uuteen työtehtävään sisältyy oppilasryhmien ja kouluyhteisöjen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tärkeimpinä tavoitteina on tukea oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, motivaatiota, viihtyvyyttä, turvallisuuden tunnetta sekä kouluun kiinnittymistä.

Opettajat istuvat.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Vantaan peruskouluihin palkataan 11 kouluvalmentajaa lukuvuodeksi 2023–2024 (10 suomenkieliseen ja 1 ruotsinkieliseen perusopetukseen) OKM:n Yhteisöllinen opiskeluhuolto -hankkeen rahoituksella. Pilotin tavoitteena on vahvistaa erityisesti 5.–9. vuosiluokkien oppilaiden kouluun kiinnittymistä yhteistyössä pedagogisen henkilöstön ja opiskeluhuoltohenkilön kanssa.  

Pilottikoulujen valintaperusteena käytettiin koululla jo käytössä olevat resursseja, oppilasmääriä ja hyvinvointikyselyjen tuloksia. Pilottikouluiksi valikoituivat Aurinkokiven, Hämeenkylän, Jokiniemen ja Viertolan, Kilterin, Mikkolan, Leppäkorven, Martinlaakson, Ruusuvuoren, Sotungin ja Veromäen koulut sekä Helsinge skola.  

Kouluvalmentajat toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä, jalkautuvat luokkiin, ja ovat mukana oppilaan ja hänen verkostojensa yhteistyöpalavereissa. Toimintaa koordinoi yhteisöllisen hyvinvointihankkeen projektiasiantuntija, mutta kouluvalmentajat työskentelevät osana koulujen henkilöstöä yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa rehtorin alaisuudessa. Pilottihankkeessa työnkuvaa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä koulujen ja koulujen verkostojen kanssa. 

Kouluvalmentaja tulee olemaan opetukseen sitomaton koulun työntekijä, jolla on aidosti aikaa kohdata oppilaita ja tukea oppilaiden ja ryhmien hyvinvointia ja oppimista.  

Avainsanat

PeruskoulutTöissä Vantaalla