Vantaan toimitiloissa ei ole liikaa radonia - työnantajan kuuluu selvittää tilanne

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Vantaan kaupungin omissa toimitiloissa ei ole tullut esiin liian korkeita radonpitoisuuksia. Tänä keväänä tehtiin noin 300 radonmittausta 49 eri kohteessa.

radonmittaus tehdään pienen muovipurkin avulla.

Radonmittaus tehdään pienen muovipurkin avulla

Vantaan kaupungin omissa toimitiloissa ei ole tullut esiin liian korkeita radonpitoisuuksia. Tänä keväänä tehtiin noin 300 radonmittausta 49 eri kohteessa. Jokaisen vantaalaisen työnantajan kuuluu lain mukaan selvittää työpaikkansa radontilanne.

Kaupunki mittaa vuosisuunnitelman mukaisesti omien toimitilojensa radonpitoisuudet. Käyttäjämäärältään tai radonriskiltään suurimmat kohteet on jo mitattu muutaman vuoden aikana, eikä ikäviä yllätyksiä ole tullut esiin. Kaikissa mitatuissa kohteissa työntekijöiden radonaltistuminen on ollut viitearvoa vähäisempää, jolloin kohteiden radonvalvonta on päättynyt. Mittauksia jatketaan suunnitelman mukaan kevään 2022 aikana.

Kaupungin henkilöstöä työskentelee noin 250 mittausten piiriin kuuluvassa rakennuksessa, joten mittaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Kiireellisyysjärjestyksen ohjaa tilojen käyttäjien määrä, rakennuksen sijainti radonriskialueella ja rakennukseen suunnitellut muut korjaukset, joihin mahdollisesti tarvittavat radonkorjaukset voi yhdistää. Suurin osa koulu- ja päiväkotikohteista on jo kertaalleen mitattu.

Jokaisen työnantajan velvollisuus Vantaalla

Säteilylaki velvoittaa kaikki pääkaupunkiseudun työnantajat selvittämään, pitääkö työpaikalla mitata radonpitoisuus. Vantaa kuuluu maantieteelliseen alueeseen, jossa maaperästä voi kulkeutua liikaa radonkaasua huonetiloihin. Kaikissa kunnissa ei ole tällaista velvoitetta työnantajille.

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Radon on sisäilmahaitta, jolla on osoitettua terveydellistä vaikutusta. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Säteilyturvakeskuksen sivulla kerrotaan työnantajan velvoitteista.

Avainsanat

Sisäilma