Vantaan uudistuvasta rakennusjärjestyksestä asukastilaisuus 6.9.

Uutinen

Vantaan rakennusjärjestys uudistetaan tämän vuoden aikana ja uudistuksessa kuullaan asukkaiden näkemyksiä. Tervetuloa asukastilaisuuteen kaupungintalon valtuustosaliin 6.9. klo 17.30, tai osallistu tilaisuuteen verkon välityksellä Vantaakanavalla.

Rakennettavia kerrostaloja Martinlaaksossa.

Rakennusjärjestyksen määräykset ohjaavat rakentamista Suomen kunnissa. Lakisääteinen rakennusjärjestys täydentää kaavoituksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä ja muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia asioita. 

– Rakennusjärjestyksessä korostuu paikallisuus. Siinä annetaan rakentamista koskevia määräyksiä, joiden katsotaan sopivan nimenomaan Vantaalle tai jollekin tietylle alueelle kaupungissamme, kuvailee uudistusta valmisteleva rakennusvalvontapäällikkö Risto Levanto.

Nykyinen Vantaan rakennusjärjestys on vuodelta 2010 ja sen määräykset edelleen monilta osin toimivat. Lainsäädännön muutosten ja uuden kaupunkistrategian myötä tarvetta päivittämiselle kuitenkin on.

Tuoreessa Vantaan strategiassa painotetaan Vantaan keskustojen omaleimaisuutta. Kaupungin tavoitteena on myös olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen odotetaan tukevan näitä tavoitteita.

Ilmoittaudu asukastilaisuuteen!

Tilaisuus järjestetään 6.9.2022 kaupungintalon valtuustosalissa Tikkurilassa, osoitteessa Asematie 7. Valtuustosaliin saapuville on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuus näytetään myös verkossa Vantaakanavalla.

Ilmoittaudu tilaisuuteen!

Tarkempaa tietoa rakennusjärjestyksen muutostyön edistymisestä ja siihen osallistumisesta löydät rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Lisätietoja

Risto Levanto

rakennusvalvontapäällikkö
050 401 1382 risto.levanto@vantaa.fi

Avainsanat

Osallistu ja vaikutaOsallisuus