Vantaan vaalivideot eri kielillä ovat ilmestyneet

Uutinen

Vantaan kaupunki on julkaissut kaupungin eri kieliryhmille vaalivideoita, joissa haastatellaan vantaalaisia siitä, miksi kannattaa äänestää. Lisäksi videoilla kerrotaan ohjeet äänestämiseen.

Khalida Yasin arabiankielisellä vaaalivideolla

Khalida Yasin kertoo arabiankielisellä vaalivideolla äänestämisestä eduskuntavaaleissa

Vantaalla ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten osuus äänioikeutetuista on Suomen suurin. Vuoden 2021 lopussa 30,0 prosenttia vantaalaisista puhui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, saamea tai ruotsia. Vuoden 2022 aluevaalien äänioikeutetuista 20,5 prosenttia oli vieraskielisiä.

Viime vuonna Vantaan kaupungin teettämän tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset äänioikeutetut käyvät harvemmin äänestämässä kuin suomalaistaustaiset. Suurimmat vieraskielisten ryhmät, venäjän- ja vironkieliset, olivat syksyn aluevaaleissa vähiten äänestävien kieliryhmien joukossa.

Aktiivisimpia vieraskielisiä äänestäjiä olivat englantia ja somalia äidinkielenään puhuvat henkilöt. Aktiivisesti äänestäneissä kieliryhmissä englanninkielisiä lukuun ottamatta ennakkoon äänestäneiden osuus oli selkeästi keskimääräistä suurempi.

Vantaalaisista ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvista äänioikeutetuista jopa 52,2% käytti äänioikeuttaan. Englannin kieltä vastaavasti äidinkielenään puhuvista 20,2 % äänesti viime syksyn aluevaaleissa. Somalinkielisistä äänioikeutetuista 13,5 prosenttia kävi vaaliuurnilla. Vertailun vuoksi 45,2 % suomalaistaustaisista vantaalaisista äänioikeutetuista käyttivät äänioikeuttaan.

Vantaan kaupungin viime vuoden lopulla tekemän kieliselvityksen mukaan kaupungin palveluissa käytetään eniten vieraista kielistä: venäjän kieltä, viron kieltä, arabiaa, daria ja somalin kieltä. Vaalivideot ovat tehty näillä kielillä.

ruotsi
https://youtu.be/Ko-ITJtIrPA

venäjä
https://youtu.be/lviCMpHAWuo

viro
https://youtu.be/_bgjR5hTBzo

somali
https://youtu.be/FNpnd-FKeRY

arabia
https://youtu.be/MCdkSv1_z8U

dari
https://youtu.be/h13kDZgN5HE

englanti
https://youtu.be/WjbtpBSB5rg

Avainsanat

Vaalit