Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta

Uutinen

Asiasanat

AsuminenAsukkaat

Tilastokeskuksen mukaan Vantaalla oli vuoden 2020 lopussa 237 231 asukasta. Väestö kasvoi viime vuonna 3 456 asukkaalla – enemmän kuin missään toisessa suomalaiskunnassa.

Vantaan kaupungintalo ja kävelevät ihmiset aurinkoisena päivänä.

Vantaan jälkeen väestö kasvoi eniten Helsingissä ja Espoossa: molemmat saivat vajaat 3100 asukasta. Koko Suomen väestö kasvoi 8500 hengellä, joten Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli peräti 41 prosenttia.

Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Ero kolmantena olevaan Tampereeseen on kuitenkin supistunut ja se on enää 3800 asukasta.

Miesten osuus asukkaista kasvanut

Vantaan väestössä oli viime vuonna hieman enemmän naisia (50,1 %) kuin miehiä (49,9 %), mutta sukupuolten välinen ero ei ole koskaan ollut näin pieni. Naisia oli enää 263 enemmän kuin miehiä. Jos kehitys jatkuu samankaltaisena, kuluvan vuoden aikana enemmistö vantaalaisista on jo miehiä.

Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna vantaalaisista 0–6-vuotiaita oli 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Useiden viime vuosien ajan alle kouluikäisten osuus on laskenut ja vanhempien ikäryhmien noussut. 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi viime vuonna 930 henkilöllä ja osuus kasvoi 6,1 prosentista 6,4 prosenttiin.

Vieraskielisiä 21,6 prosenttia väestöstä, yleisin kieli venäjä

Vuodenvaihteessa vantaalaisista 76,1 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 21,6 prosenttia vieraskielisiä. Vantaan jälkeen seuraavaksi eniten vieraskielisiä asui Espoossa (19,0 %), Närpiössä (17,2 %) ja Helsingissä (16,6 %).

Vantaan, kuten myös Espoon ja Helsingin, väestö kasvoi viime vuonna ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Vantaalla vieraskielisten määrä lisääntyi lähes 3 900 hengellä, kun kotimaankielisten määrä väheni 430 hengellä. Viimeisten viiden vuoden aikana Vantaan väestönkasvusta keskimäärin 80 prosenttia on tullut vieraskielistä.

Vantaan yleisin vieras kieli oli venäjä, jota äidinkielenään puhui 3,8 prosenttia väestöstä. Sen jälkeen tulivat viro (3,6 %), arabia (1,7 %), somali (1,3 %) ja albania (1,2 %). Ulkomaan kansalaisia oli Vantaan väestöstä 13,4 prosenttia ja ulkomailla syntyneitä 18,4 prosenttia.

Uudet väestötilastot on koottu tilastokatsaukseen. Lisäksi Vantaan ja muiden Suomen kuntien uusimmat väestötilastot löytyvät Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-tietokannasta.

Tarkempia tilastoja Vantaasta ja sen osa-alueiden väestörakenteesta on saatavilla huhti-toukokuussa.

Lisää tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta.

Avainsanat

TilastotTutkimuksetVantaan kaupunkiHallinto