Varialle uusi toimipiste Vehkalaan – tulevaisuudessa ammattiopiston tilat ovat Vehkalan lisäksi Hiekkaharjussa ja Tikkurilassa

Uutinen
Ilmakuva Vehkalan juna-aseman läheisyydestä.

Varian uusi Vehkalan toimipiste rakennetaan Vehkalan juna-aseman läheisyyteen. Kuva: Ville Hörkkö.

Ammattiopisto Varialle rakennetaan uusi toimipiste Vantaan Vehkalaan. Oppilaitos tulee sijaitsemaan Kehä III:n ja Kehäradan risteysalueen lähellä Vehkalan aseman länsipuolella.

Uuteen toimipisteeseen tulee tilat 2130 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Opiskeltavat alat Vehkalassa tulevat olemaan sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatioala, tieto- ja tietoliikennetekniikka, autoala, lentokoneala ja logistiikka-ala.

Vehkalan toimipisteen rakentaminen tehostaa tilankäyttöä, tarjoaa lisää laadukkaita opetustiloja ja helpottaa Variaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja vaihteluun. Se myös tukee opetuksen ja koulutuksen kehittämistä.

Hanke kustantaa noin 78 miljoonaa euroa. Hankkeen kustannuksiin vaikuttaa opetustilojen erityistarpeet kuten lentokonehalli. Hankkeessa kiinnitetään huomiota hiilijalanjälkeen: uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään maanlämpöjärjestelmällä ja aurinkokeräimin. Rakennuksiin suunnitellaan myös kasvikattoja. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023.

Monialaista koulutusta järjestävän ammattiopisto Varian omistaa Vantaan kaupunki. Vuoteen 2026 mennessä tavoitteena on tehostaa ja keskittää Varian toimintoja, poistaa päällekkäisyydet opintotarjonnasta ja varmistaa nykyaikaiset sekä terveelliset opetustilat kolmessa toimipisteessä: Vehkalassa, Hiekkaharjussa ja suunnittelun alla olevassa Tikkurilan Oppimiskampuksessa. Tällä hetkellä Varia toimii neljässä eri toimipisteessä Vantaalla: Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä.

Vantaan kaupungin opetuslautakunta ja tekninen lautakunta ovat hyväksyneet tällä viikolla Varian Vehkalan toimipisteen suunnitelman. Kaupunginhallitus päättää lopullisesti asiasta 6. syyskuuta.

Lue lisää Vehkalan toimipistepäätöksestä:
Opetuslautakunnan päätös 16.8.2021

Teknisen lautakunnan päätös18.8.2021