Vesistö- ja tulvapaikkakyselyssä pidettiin tärkeänä vesistöjen luonnonmukaisuutta

Uutinen

Vantaan kaupunki kysyi asukkailta, mitkä vesistöt Vantaalla tarvitsisivat kunnostusta, ja missä on tulvimisen vaaraa. Kyselyssä sai kertoa myös itselleen tärkeistä vesiluontokohteista. Kysely tehtiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa.

Lammaslampi Pähkinärinteessä

Lammaslampi Pähkinärinteessä

Osallistuvavantaa.fi-verkkosivulla julkaistuun kyselyyn vastasi noin 200 henkilöä. Tuloksia hyödynnetään kaupungin tulvasuunnittelussa sekä vesistöjen kunnostuksen suunnittelussa.

Vastausten perusteella asukkaille tärkeimpiä asioita Vantaan vesiluontokohteissa ovat luonnon monimuotoisuus ja luonnonmukaisuus. Vastaajat arvostivat sitä, että Vantaan vesien ääreen jätetään ns. koskematonta luontoa, eikä liian lähelle puroja rakenneta asutusta.

Virkistyskäyttömahdollisuudet koettiin tärkeiksi, ja niitä myös kehuttiin. Erityisesti Länsi-Vantaalle kaivattiin enemmän uimapaikkoja. Nykyistä Länsi-Vantaalla sijaitsevaa uimarantaa, Vetokangasta, kehuttiin.  

Asukkaat arvostivat erityisesti Vantaankosken aluetta ja uusittua Tikkurilan jokirantaa. Myös Lammaslampi Pähkinärinteessä on kyselyn perusteella asukkaille tärkeä kohde.

Kysyttäessä paikoista, joissa on tulvimisen vaaraa sadesäällä ja lumien sulaessa, mainittiin muun muassa Vihdintie Askistossa, Tikkurilan jokiranta ja Krakanoja Pakkalassa.

Vesistöjen roskaantumista ei koettu isona ongelmana. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kaupungin tulvasuunnittelussa ja pienvesien kunnostussuunnitelmissa. Uudenmaan vesistökunnostusverkosto hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan.

Lisätietoja kyselystä Osallistuva Vantaa-sivustolla.

Avainsanat

KyselytYmpäristö