Ainoastaan rakentamalla hyvinvointia voimme taklata yhteiskunnallisten ongelmien kehittymistä

Blogi Nupan nurkka

Lähestyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ja vuoden vaiheessa aloittavat hyvinvointialueet ovat saaneet katseet kiinnittymään julkisiin hyvinvointipalveluihin. Mikä on palvelujen laatu ja miten palvelua saa tulevaisuudessa?

Kuvassa nuorisopalvelujohtaha Hannu Rusama hiihtolenkillä.

Blogipostauksen kirjoittaja Hannu Rusama on Vantaan kaupungin nuorisopalvelujohtaja.

Sisältö

Samalla koronapandemian jälkimainingeissa nuorten oirehdinta ja levottomuus ovat vallanneet uutisotsikoita. Tilanne on kehittynyt monella tavalla huolestuttavampaan suuntaan. On kysytty, olemmeko Ruotsin tiellä, tai että pitäisikö poliisin resursointia kasvattaa, jotta katujengeihin päästäisiin puuttumaan entistä paremmin. Vaikka kaikki edellä ovat tärkeitä asioita, on olemassa vaara, että keskitämme entistä enemmän voimavaroja pelkästään oireiden ja ongelmien korjaamiseen. Jos ainoastaan korjaamme osattomuuden ja syrjäytymisen jälkiä, ei meillä riitä voimia niiden syntymekanismeihin vaikuttamiseen.

Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden kehittämisessä on keskitytty vahvasti erityistä asiantuntijuutta vaativien erityispalvelujen kehittämiseen. Palvelujen erikoistuessa on jäänyt vähemmälle panokset, jotka tähtäävät laajempiin yhteisöihin tai jopa kaupunginosien hyvinvoinnin kasvattamiseen. Erikoistumisesta seuraa oravanpyörä, jossa vaikkapa nuorten palveluntarve kasvaa, mikä lisää entisestään erityispalveluita, mikä saa meidät suuntaamaan resursseja enemmän ja enemmän niihin. Mikäli emme opi uudella tavalla ajattelemaan, mihin voimavaroja pitäisi suunnata ja panostamaan hyvinvointityöhön, joka vähentää erityisiin palveluihin kohdistuvaa painetta, olemme tilanteessa, jossa mitkään resurssit eivät tule riittämään kehän pysäyttämiseen. Kun kohdistamme palveluita jo syntyneisiin ongelmiin, olemme matkalla kohti tilannetta, jossa ainoa keino purkaa haastavaa tilannetta, on jälleen lisätä korjaavan työn resursseja. Yhtälö on minusta mahdoton.

Palveluita tarvitaan aina ja niitä pitää olla saatavilla. Jos kuitenkin haluamme onnistua lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä, meidän pitää panostaa paljon enemmän siihen, että ongelmia ei koskaan syntyisi. Tai ainakin vähentämään ongelmien syntymistä. Hyvinvointia rakentavassa työotteessa on nuorisotyön ja muun kaupunkiyhteisön kanssa tehtävän työn paikka. Kun keskitämme huomiomme hyvinvoinnin rakentamiseen, huomaamme, että korjaamisen sijaan rakennamme turvallisia kaupunginosia, ihmisten osallisuutta ja lopulta yhteiskunnan hyvinvointia.

Ensi vuonna lähdemme rakentamaan uutta nuoriso- ja yhteisöpalveluiden palvelualuetta. Palvelualueen keskeisin tehtävä on olla rakentamassa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja asukkaiden osallisuutta, kaikki ikäryhmät huomioiden. Nuorisotyöntekijät vastaavat edelleen nuorten kanssa tehtävästä työstä, mutta nivomalla yhteen nuorisotyötä ja aikuisten kanssa tehtävää työtä voimme saada aikaan jotain uutta, jonka vaikuttavuus on enemmän kuin osiensa summa.

 

Hannu Rusama

Nuorisopalvelujohtaja

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Nupan nurkka